Už čoskoro spoznáme osobnosti slovenskej vedy za rok 2023

vedec roka
Vedec roka SR

Ocenenie za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok si prevezme už v utorok 21. mája 2024 päť výnimočných osobností.

Podujatie Vedec roka SR každoročne vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Jeho cieľom je spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a upriamiť tak pozornosť verejnosti na najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok.

„V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, vzhľadom na celospoločenskú atmosféru, vzrastá potreba rešpektovania vedeckých autorít a snaha o zviditeľnenie samotných osobností slovenskej vedy a výsledkov ich práce. Naše Centrum vedecko-technických informácií SR je práve tou verejnou inštitúciou, ktorá svojimi dlhoročnými aktivitami podporuje vedu a intenzívne popularizuje výskum a inovácie v odbornej i laickej verejnosti. A aj toto podujatie každoročným oceňovaním osobností slovenskej vedy rozhodne prispieva k zlepšeniu ich vnímania a postavenia v našej spoločnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Róbert Gálik. 

Vedec_roka_SR
zdroj: Vedec roka

„Vedec roka SR je vôbec najstarším podujatím v histórii Slovenskej republiky, ktoré si začalo všímať vedcov a vedkyne a začalo ich verejne oceňovať. Z tohto pohľadu je toto podujatie neoceniteľné, pretože aj vplyvom pravidelného vyhlasovania jeho jednotlivých ročníkov, ktoré sa už stalo tradíciou, sa postavenie vedcov a vedkýň v slovenskej spoločnosti začalo meniť. Keď sa obzrieme za dlhou dvadsaťšesťročnou históriou tohto podujatia, jednoznačne je vidieť, že ocenení vedci a vedkyne patrili a patria k špičke vedy na Slovensku,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. H

odnotiaca komisia 27. ročníka podujatia Vedec roka SR 2023, ktorú tvoria zástupcovia vyhlasovateľov ocenenia, vyberie spomedzi 48 nominácií päť vedeckých osobností, ktoré získajú ocenenie v jednotlivých kategóriách:

  1. Vedec roka/Vedkyňa roka
  2. Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
  3. Inovátor roka/Inovátorka roka
  4. Technológ roka/Technologička roka
  5. Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Nad 27. ročníkom podujatia prevzal záštitu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v utorok 21. mája 2024 o 14.00 hod. v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Vajanského nábreží za účasti zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, zástupcov hodnotiacej komisie, rektorov viacerých slovenských univerzít ako aj zástupcov organizácií podporujúcich vedu a výskum a partnerov podujatia.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosti DatalanTatravagónka a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a relácia VAT – Veda a technika, magazín Nextech a časopis Quark.

Viac informácií o podujatí Vedec roka SR 2023 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

VR_SR_oznam_vykricnik_600x300
zdroj: Vedec roka

Najnovšie videá

Trendové videá