Väčšina Slovákov zlyhá na plnej čiare: Dokáž, že sa pri písaní Y/I radíš k absolútnej špičke

  • Slovenčina je známa svojimi zložitými pravidlami v písaní tvrdých a mäkkých i
  • Dokáž, že to nerobí žiadne ťažkosti
slovenský jazyk, gramatika, kvíz
Ilustračná fotografia, slovenský jazyk, písanie y/i, Archív Canva
  • Slovenčina je známa svojimi zložitými pravidlami v písaní tvrdých a mäkkých i
  • Dokáž, že to nerobí žiadne ťažkosti

V roku 1843 bola kodifikovaná slovenčina. Neurobil tak nikto iný, ako samotný Ľudovít Štúr. Pri kodifikácii však znelo jasné pravidlo: „píš ako počuješ“. V tom čase preto neexistoval žiadny ypsilon, keďže, ako Štúr vtedy poznamenal, ide o ten istý zvuk ako pri mäkkom i.

Ak sa tak niekedy sťažuješ na zložité pravidlá písania tvrdého a mäkkého i, do „Štúra“ nenadávaj.

Namiesto toho svoju pozornosť opri na istého Martina Hattalu a ostatných účastníkov stretnutia ohľadom spisovnej slovenčiny v roku 1852. Na tohoročnom stretnutí bolo zavedené používanie symbolu „y“, ktoré má svoje korene ešte kdesi v praslovančine. Hattala túto zmenu odôvodňoval práve návratom ku koreňom slovenčiny a taktiež snahou neoddialiť sa od českého jazyka, ktorý ypsilon používal po celý čas.

Aj napriek týmto skutočne presvedčivým dôvodom nás dokáže dvojica y/i poriadne potrápiť, aj keď po slovensky rozprávame celý život. Dokáž, že si v tomto prípade výnimkou a že vieš používať „íčka“ bezchybne.

Vyber slovo, v ktorom sa má nachádzať í.

dvere Unsplash/Milo Bauman
Správne! Nesprávne!

Slová, ktorých základom je sloveso -zývať, sa píšu s tvrdým y. Napr. pozývať, vyzývať, nazývať...

Ako sa správne píše objekt na obrázku?

bicykel Unsplash/Tiffany Nutt
Správne! Nesprávne!

Ide o slovo cudzieho pôvodu, preto sa naň nevzťahujú bežné gramatické pravidlá a po písmene C nasleduje tvrdé Y.

Technik, ktorý odstraňuje a zneškodňuje nevybuchnuté míny a bomby a stará sa o výbušniny, sa volá...?

výbuch Unsplash/Jeff Kingma
Správne! Nesprávne!

Pyro je slovo gréckeho pôvodu a znamená oheň alebo teplo.

Voda, ktorá je priezračná, sa nazýva aj ______ čistá.

voda Unsplash/MRJN Photography
Správne! Nesprávne!

Pokiaľ ide o kryštál v zmysle pevného telesa s pevnou štruktúrou (ako kryštál soli), používa sa y. Ak ide o niečo priehľadné (ako voda alebo sklo), využíva sa slovo krištáľové, v ktorom sa píše mäkké i.

Doplň chýbajúce písmená: Mnoh_ strašil_, že sa utop_ vo vodnom v_re.

sova Unsplash/Sonder Quest
Správne! Nesprávne!

Slovo „mnohí“ je v nominatíve plurálu, a preto sa píše s mäkkým i. Ďalšie dve slová sú slovesami a sú preto tiež zakončené na i. Slovo „vír“ v zmysle fyzikálneho javu pozorovateľného vo vzduchu či vo vode sa píše s mäkkým i. Tvrdé Y sa používa, len ak ide o druh vtáka – napr. výr skalný.

Doplň správne y/i: Rieka Sekčov vteká do Tor_s_.

torysa TASR/František Iván
Správne! Nesprávne!

Názov rieky je Torysa. V genitíve sa na konci podstatného mena píše Y.

V ktorom z týchto slov sa píše mäkké i?

Ilustračné foto Unsplash/danilo.alvesd
Správne! Nesprávne!

Slová Cyprián a acylpyrín sú cudzieho pôvodu a píše sa s tvrdým Y, napriek mäkkej spoluhláske C.

Doplň do vety y/i: M_lka bola v tom, že nevedel, čo je m_ľa.

cesta Unsplash/Karsten Winegeart
Správne! Nesprávne!

Mýlka je vybrané slovo a píše sa s Y. Míľa vybraným slovom nie je.

Doplň y/i: R_ža a r_zoto.

rizoto Unsplash/Stefan Schauberger
Správne! Nesprávne!

Rozdiel v slovách vychádza z ich pôvodu. Zatiaľ čo ryža vznikla z gréckeho slova „oryza“, rizoto sme si odvodili od talianskeho, veľmi podobného názvu tohto ryžového pokrmu „risotto“.

Doplň vo vetách k slovu hotel správne y/i: Ubytoval sa v hotel_./Na ulici boli dva hotel_.

hotel Unsplash/Marten Bjork
Správne! Nesprávne!

Ide o slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub vo všetkých pádoch okrem lokálu. Skloňovanie v lokáli je v tomto prípade podľa vzoru stroj a prípona sa mení na i.

Kvíz na y/i
Výborne!

promócia

Je zrejmé, že máš rodný jazyk v malíčku.
V poriadku.

pes za tabletom

V slovenčine máš zopár nedostatkov.
Ajaj.

frustrácia

Možno by si sa mal pozrieť sa do slovníka.

Kvíz sme upravili, doplnili a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný v máji 2023.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá