Vallo začína so skrášľovaním centra Bratislavy. Ruší desiatky parkovacích miest a sadí kvety

  • Obmedzenie parkovania, uprednostnenie chodcov, mobilná zeleň, detské ihrisko, celoročné i sezónne sedenie, sociálna kontrola či lokálna správa
  • To je zoznam takzvaných rýchlych riešení, ktoré chce vo verejnom priestore Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave realizovať v najbližších mesiacoch hlavné mesto
zahra
Mesto Bratislava
  • Obmedzenie parkovania, uprednostnenie chodcov, mobilná zeleň, detské ihrisko, celoročné i sezónne sedenie, sociálna kontrola či lokálna správa
  • To je zoznam takzvaných rýchlych riešení, ktoré chce vo verejnom priestore Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave realizovať v najbližších mesiacoch hlavné mesto

Opatrenia vychádzajú z projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor.

„Je to ukážka toho, kam verejný priestor môže smerovať. Sú to veci, ktoré urobíme v najbližších týždňoch a mesiacoch. V lete vyhlásime veľkú architektonickú súťaž, ktorá ukáže finálne riešenie tohto pre mesto dôležitého verejného priestoru,“ informovala TASR o vyjadrení primátora Bratislavy Matúša Valla.

zdroj: Mesto Bratislava

Rýchle riešenia 

Súčasťou projektu sú ale aj návrhy takzvaných rýchlych riešení. Tie je možné urobiť v pomerne krátkom čase a s nižším rozpočtom. Prvé takéto zmeny môžeš vidieť napríklad pred budovou Starej tržnice. Tu sa nachádza nové sedenie okolo stromov či nové osvetlenie. Na Kamennom námestí išlo o odstránenie čiernych stavieb, vyčistenie okolia stromov, obloženie metostanice, no pribudli aj nové trávnaté plochy so závlahou.

zdroj: Mesto Bratislava

Jedným z plánovaných krokov v tomto priestore centra Bratislavy je obmedzenie parkovania áut, pridanie mobilnej zelene a uprednostnenie chodcov. Výraznou zmenou bude zrušenie 120 parkovacích miest, z čoho väčšinu doteraz využívali zamestnanci bratislavského magistrátu.

zdroj: Mesto Bratislava

Na námestia po zrušení týchto parkovacích miest pribudne 41 veľkokapacitných kvetináčov s menšími drevinami. Mesto tak chce otestovať, akým typom drevín a stromov sa darí v jednotlivých lokalitách. Ľahšie sa tak v budúcnosti odhadne, aké typy drevín sú v meste vhodné na trvalú výsadbu. Mesto chce námestiu vdýchnuť život a aktivitu aj tým, že do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí umiestni detské ihrisko.

Spúšťame projekt „Živé námestie“

Spúšťame projekt „Živé námestie“!Teším sa, že príde k prepojeniu námestia SNP a Kamenného námestia. Verejný priestor ovplyvňuje aj to, ako sa obyvatelia a návštevníci v meste cítia, aký majú k nemu vzťah a ako verejný priestor využívajú. Veľký dlh v podobe zanedbávaného priestoru v centre nášho mesta chceme napraviť.Začíname rýchlymi riešeniami (quick wins), ktoré vieme urobiť v pomerne krátkom čase a s nižším rozpočtom. Následne vyhlásime riadnu architektonickú súťaž, ktorá bude mať za úlohu poskytnúť komplexné riešenie pre obe námestia.Magistrát pracuje na viacerých projektoch a opatreniach, aby sme zlepšili verejný priestor a skvalitnili život obyvateľom, ale aj návštevníkom nášho mesta. Takým je aj projekt „Živé námestie“.Viac informácií nájdete v tlačovej správe: https://bratislava.sk/sk/sprava/bratislava-bude-mat-zive-namestie alebo na www.zivenamestie.sk

Gepostet von Matúš Vallo má rád Bratislavu am Donnerstag, 16. Mai 2019

V rámci projektu „Živé námestie“ boli zozbierané dáta a spracované analýzy, ktoré sa týkajú Námestia SNP a Kamenného námestia. Tieto majú poslúžiť  ako podklad pre budúcu verejnú architektonickú súťaž, z ktorej môže následne vzísť dlhodobá stratégia rozvoja týchto území.

„Chceme, aby nám budúcu podobu námestia pomohli vytvoriť čo najlepší architekti a aby bola tým najlepším, čo je dnes možné. V priebehu nasledujúcich mesiacov preto urobíme súťaž formou medzinárodného architektonicko-krajinárskeho workshopu, ktorého zadaním bude riešenie verejných priestranstiev Námestia SNP a Kamenného námestia,” vyjadril sa Vallo v tlačovej správe mesta.

zdroj: zivenamestie.sk, bratislava.sk, issuu.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech