Vďaka mladým slovenským informatikom budú môcť lekári rýchlejšie zachrániť ľudské životy

  • Študenti FIIT STU prišli s inovatívnym prototypom softvéru, ktorý má poskynúť plynulú analýzu medicínskych snímok na mobilných zariadeniach
  • V rámci výučby zrealizovali v roku 2018 projekt MedPix s cieľom vytvoriť prenosný, a pritom použiteľný a rýchly nástroj na analýzu medicínskych obrazových dát
medik_titulka
Freepik
  • Študenti FIIT STU prišli s inovatívnym prototypom softvéru, ktorý má poskynúť plynulú analýzu medicínskych snímok na mobilných zariadeniach
  • V rámci výučby zrealizovali v roku 2018 projekt MedPix s cieľom vytvoriť prenosný, a pritom použiteľný a rýchly nástroj na analýzu medicínskych obrazových dát

MedPix pomôže lekárom pri analýze medicínskych obrazových dát

Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) prišli s inovatívnym prototypom softvéru ako poskytnúť plynulú analýzu medicínskych snímok na mobilných zariadeniach a najmä, ako umožniť kolaboratívnu analýzu a diagnostiku pacienta viacerými lekármi naraz.

zdroj: freepik

Chcú urýchliť celý proces 

Skôr, ako lekár stanoví diagnózu pacienta, potrebuje analyzovať a interpretovať obrazové dáta získané zo zariadení ako magnetická rezonancia (MRI), počítačový tomograf (CT) alebo röntgen. Správne a včasné stanovenie diagnózy je nevyhnutné pre úspešnú liečbu a nakoniec aj spokojnosť pacienta. Interpretácia a analýza obrazových medicínskych dát sú úkony, ktoré sú časovo náročné.

Zároveň tento proces kladie vysoké nároky na výpočtovú techniku. Zdĺhavé určovanie správnej diagnózy a zodpovedajúcej liečby môže predĺžiť proces liečby alebo dokonca ohroziť život pacienta. Preto študenti FIIT STU – Miroslav Hurajt, Daniel Machajdík, Tibor Nagy, Svorad Sabatula, Pavol Valko, Matej Valky a Ján Mikuláš Zigo pod vedením Ing. Martina Tamajku – prišli s nápadom, ako analýzu obrazových medicínskych dát zjednodušiť a celý proces urýchliť.

zdroj: freepik

V rámci výučby zrealizovali v roku 2018 projekt MedPix s cieľom vytvoriť prenosný, a pritom použiteľný a rýchly nástroj na analýzu medicínskych obrazových dát.

V čom môže MedPix lekárom pomôcť?

Prináša nápad zjednodušiť kolaboratívnu diagnostiku medicínskych snímok v prípadoch, keď je nutné, aby na jedných obrazových dátach spolupracovalo viac odborníkov z rôznych špecializácií. V súčasnosti existujú dva typy aplikácií. Robustné aplikácie pre počítač, ktoré požadujú výkonný hardvér alebo jednoduché mobilné aplikácie, ktoré ale zlyhávajú pri väčších množstvách dát vzhľadom na slabý výpočtový výkon zariadení,“ uvádzajú študenti.

zdroj: freepik

Čím je projekt inovatívny?

„MedPix prináša ideové a architektonické softvérové riešenie, pri ktorom je výpočtová náročnosť pri analýze snímok prenesená na server a vďaka tomu je možné takéto snímky analyzovať aj na mobilnom zariadení“, vysvetľujú tvorcovia projektu a pokračujú: „S MedPix-om môže diagnostikujúci lekár buď zobrať mobilné zariadenie a v pohodlí kolegovej kancelárie alebo kaviarne konzultovať snímky so špecialistom, alebo ho môže prizvať ku spolupráci pri analýze na diaľku priamo v aplikácii. Špecialista sa môže pripojiť a spoločne s diagnostikujúcim lekárom môžu v reálnom čase analyzovať a diagnostikovať. Takéto niečo má ohromný význam pri akútnych prípadoch, kedy nie je možné počkať, kým sa lekár vráti z cesty.“

zdroj: freepik

Študenti sa pokúsili vytvoriť prenosný, a pritom použiteľný a rýchly nástroj s využitím benefitov súčasných desktopových aplikácií a mobilných aplikácií na analýzu dát. Toto riešenie pomôže nielen lekárom, ale aj učiteľom, s ktorými bol vývoj konzultovaný a študentom medicíny. Pomocou MedPix-u majú lekári možnosť vykonávať analýzu a diagnostiku v reálnom čase na mobilných zariadeniach, pričom nie sú limitovaní výkonom ich zariadení. Vďaka mladým informatikom budú môcť lekári rýchlejšou analýzou medicínskych obrazových dát zachrániť nejeden ľudský život. 

Zdroj: TS

Najnovšie videá

Trendové videá