Príspevok takmer 12-tisíc eur pomôže znevýhodneným Slovákom. Musíš splniť niekoľko náležitostí

  • O príspevok treba žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Najvyššia suma, ktorú je možné získať, je 11 617,88 eur
Žena na vozíku a kalkulačka.
Ilustračné foto , TASR/Roman Hanc, Freepik/@katemangostar
  • O príspevok treba žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Najvyššia suma, ktorú je možné získať, je 11 617,88 eur

Dotácia na kúpu zdvíhacieho zariadenia môže významne ovplyvniť kvalitu života. Tento finančný príspevok je obzvlášť vítaný v domácnostiach, kde býva osoba závislá od asistencie pri pohybe.

Ako informuje portál peniaze.sk, zmena v pravidlách pre vyplácanie tejto pomoci nastala 1. augusta 2023. Zisti, ako o tento príspevok požiadať a aké podmienky musíš spĺňať.

Kto má na tento príspevok nárok?

Nárok na finančný príspevok na zakúpenie zdvíhacieho zariadenia majú fyzické osoby s vážnym zdravotným postihnutím („ŤZP“). Tento príspevok je poskytovaný na základe tzv. komplexného posudku, ktorý je vypracovaný pod dohľadom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba závislá od zdvíhacieho zariadenia.

Príspevok sa neposkytuje osobám, ktoré majú nárok na celoročnú pobytovú sociálnu službu. Výnimku tvoria nezaopatrené deti, ktorým sa táto služba poskytuje na účel splnenia povinnej školskej dochádzky alebo na prípravu na povolanie.

Jedno zdvíhacie zariadenie môže byť použité pre viacero osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Príspevok na rôzne typy zariadenia

Príspevok môžete využiť na kúpu zariadenia, ktoré pomáha osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prekonávať architektonické bariéry, zlepšuje ich schopnosť pohybovať sa alebo si zabezpečovať sebaobsluhu. Takéto zariadenie tiež uľahčuje premiestňovanie osoby s postihnutím alebo poskytovanie pomoci od iných.

Zdvíhacie zariadenia zahŕňajú produkty ako schodolezy, zdviháky, šikmé a zvislé plošiny na schodiská, výťahy a stropné zdvíhacie systémy. Okrem týchto existujú aj iné mechanizmy poskytujúce podobné funkcie.

Ak verejné zdravotné poistenie poskytuje alebo požičiava zdvíhacie zariadenie, príspevok naň sa neposkytuje. Taktiež, ak sa zdvíhacie zariadenie rovná zariadeniam dostupným cez verejné zdravotné poistenie a je v zozname zdravotníckych pomôcok, neudeľuje sa naň príspevok.

peniaze, euro, bankovky
zdroj: TASR/DPA

Príspevok môže kryť nielen náklady na kúpu zariadenia, ale aj výdavky na jeho nevyhnutné doplnky a inštaláciu. Ak je potrebné vykonať stavebné úpravy pre inštaláciu a spustenie zariadenia do prevádzky, možno ich financovať z tohto príspevku. Toto platí, pokiaľ osoba s ŤZP má trvalý pobyt v byte alebo rodinnom dome, kde sa majú úpravy uskutočniť.

Príspevok možno využiť na nákup niekoľkých zdvíhacích zariadení, ak sú pri ich kúpe dodržané všetky príslušné zákonné požiadavky.

Aká sa počíta výška príspevku?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: peniaze.sk, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá