VEĽKÁ ZMENA: Skrátená izolácia bude platiť pre všetkých infikovaných už od zajtra

  • Od 25.1. budú platiť zmeny v súvislosti s domácou izoláciou
  • Platné budú pre všetkých
AKTUALNE
  • Od 25.1. budú platiť zmeny v súvislosti s domácou izoláciou
  • Platné budú pre všetkých

Hneď na úvod je nutné objasniť si jednotlivé pojmy. V prípade izolácie ide o pozitívne osoby na nový koronavírus. V prípade karantény zas ide o osoby, ktoré sa dostali do úzkeho kontaktu s pozitívnym človekom.

Prekryté horné dýchacie cesty

Národné centrum zdravotníckych informácií informovalo o prijatí nových pravidiel, v rámci ktorých sa skracuje dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní. Spomínané bude platiť pre všetkých pozitívnych bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia.

Z vyhlášky vyplýva, že izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.

„Po ukončení doby izolácie je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).“

zdroj: unsplash/Gabriella Clare Marino

Upravuje sa aj karanténa

Vyhláška upravuje aj karanténu osôb po úzkom kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie. Pre neočkované osoby a zaočkované osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov, bude karanténa trvať 5 dní.

Naopak, pre očkované osoby s posilňujúcou dávkou a ľudí, ktorí boli zaočkovaní pred nie viac ako 9 mesiacmi, a tiež osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami (a tieto osoby zároveň nemajú klinické príznaky), karanténa nie je povinná. V tomto prípade musí osoba 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

Definícia úzkeho kontaktu

Po novom bude človek za pozitívneho považovaný aj po vykonaní domáceho antigénového testu. Ten však musí musí byť oznámený a posúdený všeobecným lekárom.

Zmena nastáva aj v definícii úzkeho kontaktu. Ak sa človek stretol s pozitívnou osobou bez prekrytia dýchacích ciest respirátorom FFP2 a tieto osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút, ide o úzky kontakt.

Obdobie úzkeho kontaktu sa ráta 2 dni pred pozitívnym testom alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

Vyhláška upravuje aj klinické príznaky ochorenia COVID-19, ku ktorým sa po novom zaraďuje zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa.

Zdroje: minv.sk, Facebook/Národné centrum zdravotníckych informácií

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá