Ekologický ekonóm: Kapitalizmus sa má zmeniť. Pasívny príjem od štátu a čas len na to, čo ťa baví

Súčasné riešenia klimatickej krízy hľadáme v zelenom raste, no podľa ekologického ekonóma Tadeáša Žďárského je práve rast hlavnou príčinou súčasnej klimatickej krízy. Ďalší ekonomický rast neprispieva k vyššej spokojnosti so životom, neznižuje chudobu, ale zvyšuje emisie skleníkových plynov. Ak chceme klimatickú hrozbu odvrátiť, potrebujeme novú, nerastovú ekonomiku, ktorá je založená na hodnotách ako kvalita života, starostlivosť a spolupráce.

HDP by bolo nahradené indikátormi, ktoré merajú kvalitu života, ľudia by dostávali základný príjem na uspokojenie základných životných potrieb a reklamy by boli zrušené. Je niečo také vôbec v dnešnej dobe možné? Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozvieš v novej epizóde Startitup Diskusného klubu so Šimonom Žďárským

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní