Kiraľvarga: Konkurencieschopnosť Slovenska výrazne klesá, potrebujeme reformy a zmenu školstva

play icon

Let’s Talk Business: Miroslav Kiraľvarga

Do dnešnej časti relácie Let’s Talk Business prijal pozvanie prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Náš hosť spolu s moderátorom intenzívne diskutovali o mnohých kľúčových otázkach, ktoré formujú súčasný stav Slovenska. Rozoberali konkurencieschopnosť krajiny, pričom pozornosť bola venovaná aj vzdelávaciemu systému a jeho vplyvu na trh práce. Ďalej sa venovali role Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v rámci tripartity, kde sa zdôrazňovala ich podporná funkcia voči partnerom. Diskusia sa tiež sústredila na podnikateľské prostredie na Slovensku, jeho dynamiku a výzvy, s osobitným dôrazom na legislatívne zmeny a nové opatrenia, ktoré majú významný dopad na podnikateľskú sféru.

Pre viac rozhovorov o biznise a podnikaní sleduj Let’s Talk Business.