Slovenské prostitútky majú aj 10 klientov denne. Začínajú, keď majú 19 rokov

Hosťom rozhovoru je Štefan Petrík – výskumník, ktorý spravil prieskum medzi pracovníčkami a pracovníkmi eskortného biznisu. Prostitútky a prostitúti poskytujú sexuálne služby za finančnú odplatu. Táto nelegálna práca sa označuje ako najstaršie remeslo na svete a zároveň funguje na okraji spoločnosti a pre verejnosť je tabu. Štefan skúmal život viac ako 200 takýchto žien a mužov prostredníctvom online dotazníka. Priznáva, že za veľa z nich musel zaplatiť, ale oplatilo sa. Čo je hlavným motivátorom, aby sa žena stala prostitútkou a kedy sa s týmto spôsobom obživy stretávajú po prvýkrát?

Trauma z detstva či sexuálne zneužívanie, pôvod z marginalizovaných skupín obyvateľstva či zlá ekonomická situácia sú hlavné dôvody, ktoré ženy priviedli k prostitúcii, hovorí samotný prieskum. Z prieskumu vyplýva, že niekoľko žien odpovedalo, že ich táto práca baví a majú flexibilný pracovný čas a peniaze nie sú jediným motivátorom. Koľko hodín denne v priemere pracuje prostitútka či prostitút, majú pri tom ešte aj ďalšie zamestnanie a koľko klientov majú za deň? To všetko ti prináša Startitup Diskusný Klub.

Moderuje Šimon Žďárský

Štefan Petrík

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní