Vodiči, pozor: Na cesty prichádza úplne nová generácia alkotesterov

  • Nová generácia alkotesterov prispeje k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom
  • Polícia objednala už 800 kusov
Policajt kontroluje vodiča vozidla a alkotester
Ilustračné foto TASR/Jaroslav Novák, Ministerstvo vnútra SR
  • Nová generácia alkotesterov prispeje k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom
  • Polícia objednala už 800 kusov

Už čoskoro dostanú policajné útvary na Slovensku nové moderné analyzátory dychu. Tie postupne nahradia časť v súčasnosti používaných prístrojov.

Ako uvádza portál Autoviny.sk, prevádzka a oprava starších zariadení už prestáva byť ekonomicky rentabilná. Aktuálne polícia využíva pri cestných kontrolách analyzátory Alcoquant a Dräger.

Novým dodávateľom sa po úspešnom verejnom obstarávaní stala spoločnosť Dräger Slovensko s.r.o., ktorá postupne dodá ministerstvu vnútra až 800 kusov nových analyzátorov dychu typu Dräger 7510 s príslušenstvom v celkovej hodnote 1 328 000 eur.

Jedna sada pozostáva z prístroja, prenosnej tlačiarne a transportného kufríka. Jej cena je 1 660 eur.

Súčasťou kúpnej zmluvy je aj dodávka termopapiera pre tlač, náustkov, ale aj poskytovanie profylaktiky, pravidelnej polročnej justáže a iných potrebných servisných služieb po dobu 5 rokov. Celková hodnota týchto úkonov je 1 790 620 eur.

Boj proti alkoholu za volantom

Celý nákup prístrojov je financovaný z prostriedkov získaných z odvodu 8 % z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 36/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Ako uviedlo Ministerstvo vnútra SR na oficiálnej webovej stránke, nákup nových analyzátorov výrazne prispeje k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom. V konečnom dôsledku napomôžu aj k znižovaniu nehodovosti, škôd na majetku a strát na životoch. 

Prísnejší trest pre nezodpovedných vodičov

Ako sme ťa dávnejšie informovali, vláda Eduarda Hegera schválila ešte v marci 2023 novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti. Návrh tak smeruje do parlamentu. TASR uviedla, že ide o najväčšiu novelu Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005.

V novele sa kladie dôraz okrem iného na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb.

„Táto novela Trestného zákona tak, ako bola kvalitne a dlho pripravovaná, posúva SR smerom k moderným európskym krajinám,“ zdôraznil v tom čase dočasne poverený premiér Eduard Heger.

Polícia SR
zdroj: TASR/Dano Veselský

„Ide o návrh, ktorý získal podporu širokej odbornej verejnosti,“ povedal v tom čase dočasne poverený šéf rezortu spravodlivosti, Viliam Karas. Jedným z cieľov legislatívy je podľa neho aj zmena prístupu k mladistvým a prvý raz trestaným osobám.

Pre ministra je kľúčové, aby navrhovaná legislatíva získala podporu naprieč celým politickým spektrom. „Nebudem spokojný, ak tento zákon nebude mať v Národnej rade SR ústavnú väčšinu,“ zdôraznil.

Zmeny pri drogových trestných činoch

Ukladanie trestov nespojených s odňatím slobody má byť po novom jednoduchšie. Preferovať sa majú najmä pri prvý raz trestaných osobách, ktoré spáchali prečiny. Súdy by tiež mohli znížením trestu zohľadňovať nahradenie škody poškodenému.

Ako vyplýva z návrhu, za vybrané trestné činy sa preferuje ukladanie trestov, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody. Okrem toho sa tiež navrhuje zaviesť krátkodobé tresty odňatia slobody.

„Trest nespojený s odňatím slobody je trest domáceho väzenia, trest verejnoprospešnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti a trest vyhostenia,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu zákona.

Novela prináša zmeny aj pri drogových trestných činoch, kde sa odlišuje trestanie užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov. Rovnako sa rozlišuje medzi prechovávaním drog a ich výrobou alebo obchodovaním.

Návrhom tohto zákona sa tak reaguje na „identifikované dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti vrátane ukladania neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom drog, ktoré sú v rozpore s požiadavkou primeranosti ukladaných trestov k miere ich závažnosti“, vyplýva z návrhu zákona.

Zdroje: Autoviny.sk, Ministerstvo vnútra SR, Archív SIU

Najnovšie videá

Trendové videá