Vol­vo s auto­nóm­nym par­ko­va­ním vle­te­lo do ľudí, maji­teľ odmie­tol pla­tiť navy­še

Rišo Néveri / 20. júla 2015 / Business

Auto­nóm­ne autá bráz­dia po uli­cá­ch San Fran­cis­ca, nie sú však ešte úpl­ne bez­peč­né. Stá­le je čo vylep­šo­vať. Vol­vo v nasle­du­jú­com videu síce nie je úpl­ne auto­nóm­ne, ale doka­zu­je, že stá­le robí­me chy­by a tech­no­ló­gia nie je doko­na­lá.

 

Na nasledujúcom videu sa novinári rozhodli otestovať systém autonómneho parkovania nového Volva XC60. Auto v ňom zacúva, skontroluje si parkovacie miesto a náhlym zrýchlením naň zaparkuje. To všetko bez asistencie. Úžasná technológia nemyslíte? Problémom však je, že namiesto toho, aby auto zastavilo pred chodcami a ľuďmi stojacimi v jeho ceste, nabralo rýchlosť a vpálilo to do nich.

Novinári spočiatku netušili, čo sa deje, prečo sa to stalo. Mysleli, že sa jedná o chybu v systéme auta, alebo nedbalosť vodiča, ktorý auto naposledy šoféroval a náhodou niečo prestavil. Hovorca z Volva im však vysvetlil, že problém je oveľa jednoduchšíZákazník, ktorý si u nich vozidlo kúpil, nemá zakúpenú funkciu detekovania chodcov a následného bezpečného zastavenia aby predišlo nehode.

 

 

Volvo XC60 má síce v základnej výbave technológiu "City Safety", ktorá zastaví v hustej premávke, aby nespôsobila nehodu, táto funkcia však nezastaví, keď detekuje chodcu. Aby toho bolo auto schopné, zákazník si musí zakúpiť funkciu za ďaľších 3000$. Bez toho mu auto môže v pohode zraziť chodcu pri parkovaní. 

Aj keď Volvo nedetekuje chodcov v základnej výbave, ich technológia, ktorá to dokáže je veľmi pôsobivá. Dokáže zastaviť pri detekovaní chodcu a dokonca aj cyklistov. Chodci sú detekovaní za pomoci radaru a kamery za čelným sklom, ktorá sníme priestor pred vozidlom.

Novinári boli nakoniec v poriadku, až na pár modrín. Otázkou teda ostáva, či to bol nesprávny ťah od automobilky a takúto technológiu má ponúkať v základnej výbave. Alebo si páni novinári majú prečítať príručku a neveriť bezhlavo všetkému, čo sa leskne...

 

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)