You­tu­be chys­tá pre­lo­mo­vú apli­ká­ciu, s kto­rou si už aj sluš­ne zaro­bí­te

Šandi / 26. mája 2014 / Business

You­Tu­be na svo­jom blo­gu pre­zra­dil nie­koľ­ko novi­niek, kto­ré sa v nad­chá­dza­jú­ci­ch mesia­co­ch na tej­to naj­väč­šej video sie­ti obja­via. Týka­jú sa par­tne­rov Goog­lu a všet­ký­ch tvor­cov, kto­rí sa pub­li­ko­va­ním videí chcú živiť. 

Práve im Google pripraví novú mobilnú aplikáciu pre jednoduchšiu správu obsahu. Existujúce aplikácie YouTube sú predovšetkým prehrávač a Capture (dostupný na iOS), ktorý vie iba natáčať.

Ďalšou novinkou bude otvorenie účtu, na ktorý budú môcť fanúšikovia posielať finančné príspevky. Autori videí mohli doteraz zarábať pomocou reklám, prípadne dotáciami riešenými inou cestou. Google príde s integrovaným riešením, zrejme postaveným na peňaženke Wallet.

Pribudnú funkcie pre komunitnú tvorbu titulkov vo viac ako 60 jazykoch, aby sa potenciálny dosah rozšíril na celý svet. Už teraz má vraj Google 80% používateľov mimo USA. Lokalizácia videí pomôže šikovným tvorcom uspieť aj inde.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)