Za „balkónovú chybu“ hrozí Slovákom pokuta až 150 eur. V niektorých mestách platia výnimky

  • Grilovanie na balkóne je bežné pre ľudí, ktorí nevlastnia záhradu
  • V prípade grilovania na balkónoch a terasách ale existujú určité obmedzenia
Žena sedí na balkóne a gril.
Ilustračné foto Freepik/@lookstudio, Freepik/@freepik
  • Grilovanie na balkóne je bežné pre ľudí, ktorí nevlastnia záhradu
  • V prípade grilovania na balkónoch a terasách ale existujú určité obmedzenia

Kto nemá záhradku, môže si grilovať na balkóne alebo terase bytu, ale treba dávať pozor na miestne obmedzenia. Niektoré bytové spoločenstvá zakazujú grilovanie na balkónoch vo svojich pravidlách. Pre celé Slovensko neexistuje zákon, ktorý by reguloval balkónové grilovačky, ale miestne úrady alebo samotné bytovky ich často obmedzujú.

V novších bytových komplexoch je častý zákaz grilovania na balkónoch priamo v pravidlách domu. V starších bytových domoch by to nemalo byť problémom, no treba byť opatrný, pretože Občiansky zákonník uvádza, že nesmieme svojich susedov nadmieru rušiť hlukom, prachom, zápachom, dymom a podobne. Pri prvom porušení ťa pravdepodobne len napomenú, no opakované incidenty môžu viesť k mastnej pokute.

Grilovanie na záhradke obvykle nie je obmedzené žiadnymi pravidlami. Avšak,pokiaľ ide o balkónové grilovačky, každé mesto si stanovuje vlastné pravidlá.

V ktorých mestách ti hrozí pokuta?

Podľa portálu Záhradkár niektoré mestá, ako napríklad Nitra alebo Bratislava, povolia grilovanie na balkónoch. Obyvatelia Žiliny alebo Prešova by mali byť ale opatrní, lebo tu môžu dostať pokutu vo výške 33 eur, v správnom konaní aj 150 eur.

Všetko závisí od domového poriadku, kde sú pravidlá jasne stanovené. Vo väčšine prípadov by problém nemal vzniknúť v starších bytovkách, kde je táto aktivita zväčša povolená. V nových bytových komplexoch je však grilovanie zvyčajne zakázané. Napriek tomu môžu obyvatelia starších bytoviek dostať pokutu, čo stanovuje Občiansky zákonník.

Podľa neho nesmieme nadmieru obťažovať svojich susedov hlukom, prachom, zápachom, dymom a podobne. Ak tvoj sused zavolá políciu kvôli grilovaniu, pri prvom upozornení ťa len napomenú. Avšak pri opakovanom porušení budeš musieť zaplatiť 33-eurovú pokutu.

Ak sa teda nechceš vzdať grilovania na balkóne alebo terase, odporúča sa investovať do nedymiaceho grilu.

Problémy robí aj fajčenie

Rovnako ako grilovanie, aj fajčenie na balkónoch je povolené. Aj keď mnohým susedom prekáža zápach z cigariet.

Aj v tomto prípade sa ale na fajčenie vzťahuje §127 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami…“.

Advokát JUDr. Michal Rampášek z kancelárie HAVLÁT & PARTNERS vysvetlil pre Plusku, že zákon o ochrane nefajčiarov sa týka len verejne prístupných miest. Fajčenie na balkóne vlastného bytu v bytovom dome teda nie je zakázané.

Odborník tvrdí, že balkón je súkromným priestorom, určeným len pre obyvateľov bytu. Možným riešením problému je úplný zákaz fajčenia na balkónoch, ktorý by bol definovaný v domovskom poriadku. Tento zákaz však môže vzbudiť kontroverzie, pretože zasahuje do práva na súkromie.

„Najefektívnejšie by bolo dohodnúť sa v rámci domu na určitých pravidlách, ktoré budú rešpektovať aj práva fajčiarov. Možnosťou je aj podanie návrhu na súd. Občiansky zákonník prikazuje vlastníkovi veci, teda aj bytu, aby sa zdržal všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného,“ hovorí Rampášek s tým, že pri bežnom fajčení nedochádza k naplneniu uvedeného zákazu a ide o problém spojený so susedskými vzťahmi.

Drahá záhradkárska praktika

Ak potrebuješ odstrániť starú jabloň alebo vyčistiť novozakúpený pozemok od samovoľne rastúcich drevín, existujú určité pravidlá, ktoré musíš dodržať. Aj keď si majiteľom, v niektorých prípadoch budeš potrebovať povolenie na výrub. Za nelegálny výrub, a to aj na vlastnom pozemku, môžeš schytať pokutu aj 33 000 eur.

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. a ďalšie súvisiace predpisy upravujú všetky pravidlá, ktoré sa týkajú tejto oblasti.

Daj si pozor a neber túto situáciu na ľahkú váhu, mohlo by ťa to stáť veľa peňazí. Pamätaj si, že existujú aj špeciálne prípady, keď sú niektoré dreviny chránené, ako napríklad borovica limbová alebo tis obyčajný. Pre tieto rastliny platia osobitné výnimky. O výrube týchto chránených druhov rozhoduje Ministerstvo životného prostredia SR.

Zoznam chránených druhov drevín a ich spoločenskú hodnotu nájdeš v prílohe č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. O tom, kedy treba súhlas úradov a aké výnimky platia, sa dočítaš tu.

Zdroje: Pluska, Záhradkár

Najnovšie videá

Trendové videá