Zla­té strán­ky sa hec­li s novým dizaj­nom a fun­kcia­mi

Šandi / 20. septembra 2014 / Business

Apli­ká­cia s náz­vom Zla­té strán­ky pre­šla moder­ni­zá­ci­ou a pri­ná­ša nie­len nový dizajn, ale aj fun­kcie. K moder­né­mu vzhľa­du pri­bud­la mož­nosť pre hod­no­te­nia firiem a pod­ni­ka­te­ľov, kto­rá má zabez­pe­čiť výber služ­by pod­ľa pre­fe­ren­cií.

 Intuitívne ovládanie vám uľahčí prácu s niekoľkými ďalšími funkciami aplikácie, ako je napríklad vyhľadávanie kontaktov, možnosť zobrazenia na mape, zobrazenie detailov o kontakte či rozdelenie do kategórií. Celkovo cez Zlaté stránky môžete vyhľadať až 280 000 podnikateľov a firiem.

 

 

PO SPUSTENÍ APLIKÁCIE:

* Môžete hľadať najbližšie reštaurácie, hotely, taxi, lekárne, kvetinárstva, a ďalšie

* Zobrazené výsledky hľadania sa dajú prehliadať v zozname aj na mape

* Vybrané výsledky sa ukladajú do histórie a sú tak dostupné aj offline

* Kontakty sa dajú prezerať, ukladať do telefónu aj zdielať s ostatnými

 

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)