Zvyšovanie platov klope na dvere: Vieme, kto bude od septembra dostávať viac

  • Tento zámer bol schválený parlamentom
  • Vyčlenil 1 miliardu eur zo štátneho rozpočtu na tento účel
Na snímke sú bankovy
Ilustračný obrázok Unsplash/CAR GIRL
  • Tento zámer bol schválený parlamentom
  • Vyčlenil 1 miliardu eur zo štátneho rozpočtu na tento účel

V roku 2023 sa plánuje zvyšovanie platov verejných zamestnancov s cieľom kompenzovať náklady spojené s rastom spotrebiteľských cien spôsobených infláciou. Vláda má ambíciu zvýšiť mzdy pracovníkov vo verejnom sektore v priemere o 21,2 % počas dvoch rokov.

Tento zámer bol schválený parlamentom, ktorý vyčlenil 1 miliardu eur zo štátneho rozpočtu na tento účel. Tieto finančné stimuly majú pokryť náklady vyplývajúce z inflácie v tomto aj budúcom roku.

S druhým kolom zvyšovania platov pre zamestnancov verejného sektoru sa začne 1. septembra 2023. Ide o obdobie, kedy ľudia pracujúci priamo pre štát alebo štátne organizácie budú mať možnosť prilepšiť si o ďalších 10 %.

Podobne ako v prvom kole, aj v druhom kruhu zvýšenia platov budú pedagogickým a odborným zamestnancom poskytnuté vyššie percentuálne zvýšenia. V tejto skupine sa mzdy počas druhého kola zvyšovania zvýšia o 12 %. Informuje o tom portál Peniaze.sk.

Nárast tarifných platov bude viesť k prilepšeniu si zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme. Pôjde o zamestnancov orgánov štátnej správy, úradov, rozpočtových organizácií štátu, obce a vyššieho územného celku, príspevkových organizácií štátu, obce a VÚC, štátnych fondov a verejných a štátnych vysokých škôl.

Prilepšia si však aj zamestnanci Rady pre vysielanie a retransimisiu, Slovenského pozemkového fondu, SAV a verejných výskumných inštitúcií, a škôl aj školských zariadení, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Zamestnanci majú svoje mzdy pridelené na základe zaradenia do platovej tarify a v niektorých prípadoch aj na základe počtu rokov praxe. Konkrétna platová tarifa daného zamestnanca závisí od viacerých faktorov, vrátane:

  1. náročnosti pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej alebo psychickej záťaže,
  2. druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve,
  3. splnenia kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon práce,
  4. prípadnej vedúcej pozície, ktorú zamestnanec zastáva,
  5. prevahy duševnej, remeselnej, manuálnej alebo fyzickej práce pri výkone zamestnania,
  6. stupňa dosiahnutého vzdelania.

Ženy zarábajú menej

Ženy na Slovensku dlhodobo zarábajú výrazne menej ako muži, čo sa po skončení ekonomicky aktívnej činnosti prejavuje aj na výške dôchodkov. Ženy totiž dostávajú v porovnaní s mužmi o pätinu nižšie starobné penzie.

Rezort práce a sociálnych vecí v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Národným inšpektorátom práce SR a skupinou islandských odborníkov pripravil projekt, ktorý má na Slovensku vytvoriť systém odstraňujúci mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami.

S využitím poznatkov islandskej praxe expertný tím vypracoval odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania, ktoré inštitúcie postupne zavádzajú do praxe.

Na Islande platí, že v prípade, ak spoločnosti zamestnávajú od 25 do 50 zamestnancov, môžu si zvoliť jednoduchší systém certifikácie, ktorý realizuje priamo partner projektu. Zložitejšia forma certifikácie – nezávislý audit, je povinná pre spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov.

„Island je najefektívnejšou krajinou v Európe v oblasti znižovania mzdových rozdielov. Majú kľúčové poznatky, o ktoré sa s našimi kolegami podelili a sú im nápomocní v tom, ako čo najefektívnejšie celý proces nastaviť a preklopiť do praxe s cieľom odstrániť mzdový rozdiel medzi ženami a mužmi,“ uviedla riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Veronika Čábi.

Slovákom na plate záleží

Lojalita voči zamestnávateľom je ohrozená. O lepšie platených príležitostiach uvažuje 40 percent zamestnancov podľa medzinárodného prieskumu spokojnosti s platmi. Uskutočnila ho Alma Career medzi viac ako 61-tisíc účastníkmi v 12 krajinách strednej, východnej a severnej Európy, vrátane Slovenska.

Prieskum analyzoval úroveň spokojnosti respondentov s platmi a vyplynulo z neho, že približne len jeden zo štyroch zamestnancov vyjadril spokojnosť alebo úplnú spokojnosť so svojím súčasným finančným ohodnotením. Až 32 percent respondentov uviedlo, že sú so svojimi zárobkami nespokojní.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že z hľadiska odmeňovania sa viac ako polovica respondentov cíti v práci podhodnotená, zatiaľ čo iba jedno percento sa vnímalo ako nadhodnotené. Zároveň 26 percent respondentov uviedlo, že ich súčasné platy považujú za primerané.

Tretina respondentov uviedla, že zvýšenie ich súčasného platu o 11 až 20 percent by stačilo na splnenie ich očakávaní. Ďalších 31 percent účastníkov si želalo zvýšenie mzdy od 20 do 50 percent, zatiaľ čo 13 percentám by stačilo zvýšenie platu o šesť až desať percent.

Päť percent účastníkov prieskumu vyjadrilo prianie zdvojnásobiť svoj aktuálny plat. Väčšina pritom svoje pracovisko blízkym neodporúča.

Zdroje: Peniaze.sk, SITA

Najnovšie videá

Trendové videá