4 kľúčové rady pre úspech vášho start-upu od organizátorov CESAwards

  • Hlavnou prioritou každého start-upistu je určite úspech jeho firmy.
  • Nie každý však vie ako na to. Peter Pašek zo spoločnosti Accace vám poradí, čo je alfou a omegou pri budovaní vlastného start-upu.
  • Hlavnou prioritou každého start-upistu je určite úspech jeho firmy.
  • Nie každý však vie ako na to. Peter Pašek zo spoločnosti Accace vám poradí, čo je alfou a omegou pri budovaní vlastného start-upu.

V prípade, že ste boli nominovaní alebo sa chcete prihlásiť do súťaže CESAwards, prezradíme, čo vám pomôže odprezentovať svoj start-up úspešne a na čo sa sústrediť pri vypĺňaní prihlášky. 

Ako odlíšiť start-up od bežného podnikania? Som vôbec start-up?

Start-up je podnikanie založené na inovácii/technológii, ktorá by mala mať konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Ambíciou start-upu by nemalo byť, že bude pôsobiť len na území Slovenska. Mal by mať potenciál rásť minimálne v regionálnom, najlepšie v globálnom charaktere. Ďalej, keď start-up prichádza na trh s niečím novým, nevie na 100% akú odozvu ten jeho produkt/služba bude mať, či je na trhu zákazník, ktorý bude produkt potrebovať a zaplatí zaň. To znamená, že sa hneď na začiatku nemusí dosiahnuť tzv. market fit. Takým najvýraznejším rozdielom start-upu od štandardného podnikania je potenciál vysokého rastu pri škálovateľnosti. Znamená to, že start-up dokáže preukázať rast tržieb produktu, ktorý nie je úmerne spojený s rastom nákladov. Start-up teda začne generovať zisk.

Viem, kto je môj potenciálny zákazník?

Mať presne zadefinované, kto je môj zákazník je veľmi dôležité. To najhoršie čo môže start-up urobiť je, že berie akéhokoľvek zákazníka. Veľmi pekne sa to dá vysvetliť na nasledujúcom obrázku – päť spôsobov ako vytvoriť 100 miliónový business. Vidíme tam päť zvierat, z ktorých každé predstavuje aký je môj zákazník “veľký”, čiže koľko Eur mi ročne prinesie. Takže ja ako start-up si musím určiť, ktoré zviera pasuje k môjmu produktu/službe. Napr. keby sa sústredím na muchy, ktoré sú najmenšie, tak na vybudovanie 100 miliónového start-upu ich budem potrebovať veľmi veľa, pretože každá z nich mi prinesie okolo 10 Eur ročne. Ak vytvorím takú sofistikovanú technológiu, ktorá bude atraktívna pre veľké firmy ako napr. IBM, Amazon (to sú tie slony), nebudem ich potrebovať až tak veľa, pretože každý z nich mi ročne prinesie 100 000 Eur. To znamená, že čím “väčších” zákazníkov mám, tým menší počet potrebujem na splnenie tohto môjho cieľu. Na toto nadväzuje aj go to market stratégia. Start-upy, ktoré lovia muchy musia byť veľmi viditeľné na trhu, mať kvalitne rozbehnutý marketing, reklamy aby oslovili takú masu ľudí, avšak na druhú stranu, nemusia mať takú premakanú technológiu ako tie, ktoré chcú za zákazníkov slony. Každý start-up si musí skrátka vedieť povedať, kto je jeho cieľovka a na tú sa zamerať.      

zdroj: medium.com

 

Mám ten správny business model?

Business model je ucelená predstava o tom, ako by mal start-up vytvoriť pridanú hodnotu pre zákazníka, ktorá by sa mala premietnuť do tržieb spoločnosti. Otázkou konkurencie sa zaoberá až stratégia firmy. V rámci business modelu je potrebné zodpovedať na nasledujúce otázky:

  • Kto je môj zákazník?
  • Čo potrebuje?
  • Ako to viem zákazníkovi poskytnúť aby mal z toho pridanú hodnotu?
  • Akým spôsobom sa to premietne do mojich tržieb?         

Niektoré start-upy sú úspešné ani nie kvôli výnimočnej technológii, či nápadu alebo dobrému tímu ľudí, ale preto, lebo majú ten správny a v niečom unikátny business model, ktorý doteraz nikto na trhu nepoužil. 

zdroj: unsplash

Viem presne povedať, v ktorej fáze je môj start-up?

Pre – seed – fáza, kedy sa snažím nájsť peniaze buď od investora, alebo z vlastných zdrojov na pretavenie vlastného nápadu, do reálneho produktu, prototypu s ktorým môžem následne získavať spätnú väzbu od potenciálnych zákazníkov. Investor mi v tejto fáze vie poskytnúť od 10k do 100k Eur.

Seed – fáza, kedy sa pokúšam prototyp zdokonaliť a zisťujem, či je na trhu zákazník, ktorý produkt potrebuje a kúpi. Od investorov mám možnosť získať od 50k do 500k. 

Series A – táto fáza je pomerne náročná na financovanie, slúži na rozvoj predaja a marketingu, snažím sa dosiahnuť škálovateľnosť môjho produktu. Investor môže poskytnúť od 300k do 3 mil. Eur. 

Series B, C – fázy rastu, kedy sa start-up snaží expandovať na regionálnu, či globálnu úroveň. Investícia je 2 mil. Eur a viac.

Dané čísla sú približné, môžu sa líšiť od prípadu k prípadu.

Pozrite si celé video z webináru #CESAwards: https://www.youtube.com/watch?time_continue=357&v=_2LwBYcwRgU&feature=emb_logo 

Prihlasovanie trvá do 31.08.2020, preto ak ste boli nominovaní alebo máte záujem sa do súťaže CESAwards prihlásiť, nezabudnite vyplniť prihlasovací formulár. Bola by škoda prísť o príležitosť zviditeľniť svoju prácu, dostať feedback od odbornej poroty, získať cenné kontakty, know how a spoznať slovenskú a stredoeurópsku startup komunitu.

Viac informácii nájdete na web stránke a Facebook stránke CESAwards Slovakia.

Organizátorom CESAwards Slovakia je Techband. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Accace.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech