Parlament rozhodol o osude kontroverzného Trestného zákona

  • V stredu pokračuje 9. schôdza NR SR
  • Startitup situáciu sleduje priamo v parlamente
tibor gašpar
Premiér SR Robert Fico a koaličný poslanec Tibor Gašpar TASR/Jaroslav Novák
  • V stredu pokračuje 9. schôdza NR SR
  • Startitup situáciu sleduje priamo v parlamente

AKTUALIZOVANÉ: Parlament v treťom čítaní schválil novelu Trestného zákona. Zákon odhlasovala koalícia 78 hlasmi.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa má zrušiť, skrátia sa premlčacie lehoty a upravia sa trestné sadzby pri viacerých skutkoch. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu Trestného zákona.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa má zrušiť. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Vyplýva to z novely Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Kauzy, ktoré rieši ÚŠP, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Vláda pri zmene argumentovala odstránením nesúladu v systéme prokuratúry a názorom expertov hodnotiacich aplikačnú prax.

Cieľom bol kompromis medzi rozporuplnými názormi na existenciu ÚŠP a prijatie takej právnej úpravy, ktorá povedie k zvýšeniu efektivity konania prokuratúry ako celku, nezávislosti prokuratúry od politických vplyvov a k rešpektovaniu princípov právneho štátu. Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu má prejsť do pôsobnosti krajských prokuratúr, dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR.

Novela tiež mení hranice škôd pri majetkovej trestnej činnosti, skrátiť sa majú premlčacie lehoty pri viacerých skutkoch. Tiež sa majú spresniť pojmy a podmienky spolupráce polície a prokuratúry so spolupracujúcim obvineným.

Novela takisto rozširuje možnosti individualizácie trestu s ambíciou zlepšiť podmienky pre ukladanie primeraných trestov súdmi v jednotlivých prípadoch, „najmä s prihliadnutím na okolnosti spáchaného trestného činu, osobu a pomery páchateľa, a to najmä zavedením dostatočného rozsahu dolnej a hornej hranice sadzieb trestu odňatia slobody a posilnením možnosti ukladania alternatívnych trestov“.

Viac sa majú používať najmä peňažné tresty a tresty domáceho prostredia, úprava reaguje aj na preplnenosť slovenských väzníc. Nová legislatíva má tiež zmierniť neprimerane prísne sankcie pri niektorých druhoch trestných činov s ohľadom na spoločenskú nebezpečnosť jednotlivých trestných činov, konkrétny chránený záujem a jeho význam.

„Zosúlaďujú sa trestné sadzby pri niektorých trestných činoch a odstraňujú sa neodôvodnené rozdiely a nesystémové nastavenie niektorých trestných sadzieb. Upravujú sa hranice škody tak, aby to zodpovedalo aktuálnej spoločensko-ekonomickej situácii a jej predpokladanému vývoju v najbližšej dobe, a to najmä s prihliadnutím na historickú, súčasnú a očakávanú infláciu,“ odôvodnil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe.

Prezidentka reagovala na schválenú novelu

Prezidentka uviedla, že sa bude snažiť, aby novela Trestného zákona nenadobudla účinnosť.

Celé stanovisko:

„Prijatie novely Trestného zákona je zlou správou pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Nič na tom nezmenili ani na poslednú chvíľu predložené pozmeňujúce návrhy koaličných poslancov. Bez odbornej oponentúry pripravená novela v oblasti trestného práva môže spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou. Mrzí ma, že poslanci vládnej koalície nevypočuli hlasy verejnosti ani odbornej obce po stiahnutí novely z rokovania.

Považujem za neakceptovateľné, aby sa takéto závažné zmeny v trestnej politike štátu diali bez riadneho legislatívneho procesu. Náš právny poriadok pripúšťa skrátené legislatívne konanie iba ako výnimočný nástroj, a to len za podmienky, že je prítomný aspoň jeden z dôvodov uvedený zákonom. Som presvedčená, že v tomto prípade žiadny takýto dôvod neexistoval. Návrh bol navyše do poslednej chvíle menený rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi, a to aj tesne pred jeho schvaľovaním v parlamente. Na jeho príprave sa podieľali a za zmeny hlasovali aj poslanci, ktorým táto novela zlepší ich procesné postavenie v prebiehajúcich trestných konaniach, čo rovnako považujem za neprípustné.

Vzhľadom na uvedené dôvody preto zvážim všetky ďalšie možnosti svojho postupu, a to s jediným cieľom, aby tento zákon vôbec nenadobudol účinnosť.“

V druhom čítaní hlasovalo za 78 poslancov

Koalícia schválila aj celú novelu v druhom čítaní. Za bolo 78 z 87 prítomných poslancov. Nasleduje tretie čítanie. Do rozpravy sa prihlásilo až 54 zákonodarcov.

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v utorok rokovanie vystúpením Mariána Kéryho (Smer-SD) v diskusii k novele Trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní, píše TASR.

Minister Susko: Ja tu nevidím žiaden právny rozpor

Kéry v utorok odmietol, že by novela chránila zločincov, je to podľa neho „do neba volajúca“ hlúposť. Poslanci v stredu (7.2) v diskusii pokračujú od 9.00. Startitup situáciu sleduje priamo v parlamente.

Rozprava by sa mala skončiť v stredu popoludní, avšak je možné, že k hlasovaniu dôjde až vo štvrtok. Vládna novela ráta s úpravou trestných sadzieb a hraníc pri majetkovej trestnej činnosti, rovnako so skrátením premlčacích lehôt a so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry.

Vláda a koalícia trvajú na dôvodnosti zmien. Opoziční poslanci novelu odmietajú, predložili k nej aj desiatky pozmeňujúcich návrhov. V pléne vystúpil aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Minister tvrdí, že vyhlásenia opozície o tom, že novela Trestného zákona chráni páchateľov sú nepravdivé.

„Je to presne práve naopak,“ myslí si Susko. „Ja tu nevidím žiaden právny rozpor a neviem, čoho sa bojíte,“ vyhlásil minister na margo novely Trestného zákona.

„Ďakujem za možnosť, vystúpiť v pléne v druhom čítaní, lebo asi to bude čoraz väčšia vzácnosť plniť si mandát a vôbec sa dostať k slovu, ak sa vládna mašinéria a kolegovia koaličných strán budú tváriť, že nerozumejú významu slov demokracia a dialóg,“ uviedla vo svojom vystúpení poslankyňa Simona Petrík (PS).

Správu aktualizujeme.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Trendové videá