Vanessa Teluchová

Editorka

Vanessa Teluchová pochádza z Hornej Oravy. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o aktuálne dianie na Slovensku a vo svete. Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine a priateľom.