Alarmujúce dáta: 98 % Európanov dýcha „nebezpečný vzduch“, limity masívne presahujú odporúčania WHO

  • Znečistenie ovzdušia v Európe dosiahlo alarmujúcu úroveň
  • Hlavným problémom je koncentrácia častíc PM2.5
  • Situácia si vyžaduje okamžité kroky na ochranu verejného zdravia a životného prostredia
Ilustračné foto
Ilustračný obrázok, TASR/NEXTA, Archív Canva
  • Znečistenie ovzdušia v Európe dosiahlo alarmujúcu úroveň
  • Hlavným problémom je koncentrácia častíc PM2.5
  • Situácia si vyžaduje okamžité kroky na ochranu verejného zdravia a životného prostredia

Nedávno zverejnená štúdia denníka The Guardian odhalila, že situácia v Európe ohľadom znečisteného ovzdušia je alarmujúca. Skoro každý obyvateľ na kontinente žije v oblastiach s vysokými koncentráciami škodlivých znečisťujúcich látok vo vzduchu. Táto analýza použila moderné metódy, ako sú satelitné snímky a údaje z viac než 1 400 monitorovacích staníc.

Až 98 % Európanov žije v oblastiach s vysokými koncentráciami jemných častíc. Tie prekračujú odporúčané hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). 

Zlá kvalita ovzdušia

Najhoršiu situáciu má Severné Macedónsko, kde takmer dve tretiny ľudí žijú v oblastiach, kde miera znečistenia PM2.5 prekračuje smernice WHO viac než štyrikrát. Niektoré oblasti, vrátane hlavného mesta Skopje, majú znečistený vzduch dokonca až šesťkrát nad odporúčanými hodnotami.

Východná Európa je vo všeobecnosti viac zasiahnutou oblasťou než západná Európa. A to s výnimkou Talianska, kde viac než tretina obyvateľov v oblastiach v regiónoch Benátsko a Emilia-Romagna a na severe krajiny dýcha vzduch, ktorý obsahuje štyrikrát viac najnebezpečnejších častíc vo vzduchu nad odporúčanými hodnotami WHO.

Nebezpečné častice ohrozujú zdravie

Hlavným problémom sú častice PM2.5, ktoré vznikajú hlavne pri spaľovaní fosílnych palív. Tie môžu preniknúť do tela cez dýchacie cesty, pričom negatívne ovplyvňujú rôzne orgány.

WHO odporúča, aby ročné priemerné koncentrácie PM2.5 nepresahovali 5 mikrogramov na kubický meter. Avšak len 2 % obyvateľstva Európy žijú v oblastiach, kde sa tento limit dodržiava. Odborníci odhadujú, že znečistenie PM2.5 je spojené s približne 400 000 úmrtiami ročne v Európe. 

Hlavnými zdrojmi PM2.5 znečistenia vzduchu sú doprava, priemysel, domáce vykurovanie a poľnohospodárstvo. Tieto častice pochádzajú zvonku (drevo, požiare) aj zvnútra (fajčenie, varenie, sviečky). Portál Health.ny.gov odporúča v domácnosti používať čističky vzduchu a efektívne filtre.

Zdravotné riziká a potreba naliehavých opatrení

Odborníci však zdôrazňujú potrebu okamžitých opatrení vzhľadom na narastajúce dôkazy o škodlivom vplyve znečistenia ovzdušia. A to na zdravie, vrátane chorôb srdca a pľúc, rakoviny, cukrovky, duševných problémov alebo kognitívnych porúch.

Dáta zo štúdie ďalej odhaľujú:

1. V siedmich krajinách východnej Európy – Srbsko, Rumunsko, Albánsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko – takmer všetci obyvatelia žijú v oblastiach s dvojnásobným znečistením vzduchu oproti odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie.

2. V Severnom Macedónsku a Srbsku žije viac ako polovica obyvateľov so štyrikrát vyšším znečistením, ako by malo byť podľa WHO.

3. V Nemecku a Španielsku žijú tri štvrtiny obyvateľov v oblastiach, kde je kvalita vzduchu viac než dvojnásobne horšia, než odporúča WHO. Vo Francúzsku je to 37 %.

4. Vo Veľkej Británii tri štvrtiny ľudí žijú v oblastiach s nadmerným znečistením vzduchu, pričom takmer štvrtina má ešte horšiu situáciu.

5. Takmer 30 miliónov Európanov žije v oblastiach s veľmi škodlivými časticami (PM2.5), ktoré sú aspoň štyrikrát vyššie, než odporúča WHO.

6. Naopak, Švédsko je výnimočné tým, že tam neexistujú oblasti s viac ako dvojnásobkom PM2.5  podľa odporúčaní WHO. Dokonca v niektorých oblastiach v severnom Škótsku majú dokonca lepšiu kvalitu ovzdušia než odporúčania WHO.

Nerovnosť v znečistení ovzdušia

Chudobnejšie komunity v rámci krajín častejšie žijú v oblastiach s najväčším znečistením ovzdušia. Čím sa poukazuje na nerovnosť v oblasti životného prostredia. 

Tieto údaje boli zhromaždené výskumníkmi na Univerzite v Utrechte v Holandsku a Švajčiarskom tropickom a verejnom zdravotnom inštitúte v rámci projektu financovaného Európskou úniou s názvom Expanse.

Trpia aj deti

Znečistenie ovzdušia sa stáva stále vážnejším problémom nielen pre deti v Európe, ale aj strednej Ázii. Ako píše UNICEF, v roku 2019 prišlo v tejto oblasti k tragickým stratám 5 801 detí a teenagerov z dôvodu príčin súvisiacich so znečistením ovzdušia. Nespočetné množstvo detí ťažko znáša časté hospitalizácie a trvalé postihnutia v dôsledku vystavenia znečistenému vzduchu.

Deti sú osobitne citlivé na škodlivé účinky znečistenia ovzdušia. Tie môžu zahŕňať predčasné pôrody, respiračné problémy, kardiovaskulárne ochorenia, rakovinu a dokonca aj neurologické poruchy. Časté detské choroby, ako je astma a infekcie dýchacích ciest, sú taktiež spojené so znečistením ovzdušia.

Prečo sú deti zraniteľné voči znečisteniu ovzdušia? Dýchajú rýchlejšie a častejšie ústami, prijímajúc viac škodlivín, a sú často bližšie k povrchu zeme, kde sa tieto látky hromadia. Ich nezrelé orgány, ako mozog a pľúca, nemajú rovnaké obranné mechanizmy ako u dospelých.

V Poľsku je situácia lepšia

Podľa analýzy v severnej časti Talianska je kvalita ovzdušia konzistentne zlá, kým v južnej Poľsku sa zdá, že klesá. V oblasti Krakow, kde začal v roku 2019 platiť zákaz spaľovania uhlia a dreva na domáce kúrenie, boli takmer všetky staré vykurovacie zariadenia nahradené.

Odborníci na zdravie a environmentalisti argumentujú, že nové pravidlá o kvalite ovzdušia v Európe by mali zohľadňovať odporúčania WHO, pričom uznávajú, že to je neustála výzva. Celkovo ide o jedno z najpresnejších a najkomplexnejších zobrazení znečistenia ovzdušia v Európe. Odborníci naliehavo vyzývajú politikov, aby podnikli dôležité kroky.

Zdroje: The Guardian, WHO, health.ny.gov, UNICEF, Github

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá