ANKETA: Slovenskí maturanti pociťujú beznádej z aktuálnej situácie, 20 000 ľudí chce zrušiť maturu

  • Pýtali sme sa študentov, ako prežívajú obdobie pred maturitami
  • Najväčšie obavy majú ľudia z odborných škôl, súčasťou ktorých má byť prax
Maturity
Maturitné vysvedčenie, TASR/Dano Veselský
  • Pýtali sme sa študentov, ako prežívajú obdobie pred maturitami
  • Najväčšie obavy majú ľudia z odborných škôl, súčasťou ktorých má byť prax

Od pondelka niektorí už chodia do školy. Nie však všetci. Ministerstvo školstva na svojom facebookovom profile uvádza: „Tí, ktorí sa rozhodnú školy otvoriť, môžu tak spraviť od 8. februára 2021, a to v súlade s upraveným COVID automatom.“ 

Pre žiakov prvého stupňa a deti z materských škôl, bude teda vstupenkou negatívny test rodiča. Posledný ročník stredných škôl sa zas bude musieť pred nástupom do školy otestovať. Negatívny test budú potrebovať aj zamestnanci škôl.

Veľká časť maturantov sa ale stotožňuje s názorom, že zameškané učivo už nestihnú dobrať. Na Slovensku tak vznikla petícia za zrušenie maturít. Tú v čase tvorby článku, podpísalo 19 531 ľudí. Od ministerstva školstva žiadajú zaujatie rovnakého postoja ako počas vlaňajších maturít. Spýtali sme sa teda niekoľkých študentov maturitných ročníkov na ich názor. Na záver sa nám vyjadril aj triedny učiteľ maturitného ročníka.

Maturita už nie je len skúškou dospelosti

„Myslím si, že by sme mali maturovať. Na našej škole máme prakticky všetky hodiny nahradené. Za počítač si sadám tak, akoby som šla do školy a nonstop nás vyvolávajú,“ uvádza 18-ročná gymnazistka z Dubnice, Ema Štefancová. Taktiež dodáva, že všetko závisí od prehľadnosti vyučovania jednotlivých škôl. Ak by vraj ale mala hovoriť sama za seba, na jej škole je vraj systém prepracovaný a nijaká časť učiva jej neuniká.

Ďalej vysvetľuje: „Maturita je teraz úplne inou skúškou. Nie len dospelosti, ale aj zodpovednosti. Preukáže, či sme schopný aj v domácom prostredí čestne pristupovať k našim povinnostiam. Nikdy a nikto nás v živote nebude do ničoho tlačiť. Nemôžeme to čakať od vyučovania. Malo by byť v našom vlastnom záujme vynaložiť škole toľko úsilia, koľko je potrebného pri maturitách.“

Taktiež uvádza, že ju aktuálna situácia prinútila k skvalitneniu sebadisciplíny aj napriek tomu, že formu online vyučovania spočiatku ľahko nezvládala. Vysvetľuje tiež, že viac než kvalitný výklad učiva jej chýbal osobný kontakt s ľuďmi.

Taktiež zastáva názor, že by bolo vhodné, aby žiaci, ktorí prechádzajú na online vyučovanie absolvovali akýsi workshop, obsahom ktorého má byť time management. V súvislosti so zodpovedným prístupom uvádza: „Naši učitelia mali dokonale premyslený aj systém písania písomiek. Stanovili nám približne 20 minút a každému zadali iný druh príkladu. Aj keby sme veľmi chceli, nemohli sme si pomáhať. Boli sme radi, že sme za tak krátky čas stihli vyriešiť vlastné zadanie.“

Študenti
zdroj: TASR/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Jasné stanovisko nepoznajú

19-ročná Patrícia Bednáriková z umeleckej školy v Trenčíne zas tvrdí: „Myslím si, že sme už príliš dlho doma na to, aby sme dostatočne kvalitne maturitu zvládli. Aj keď sú to študenti, ktorým na nej záleží. Je nereálne, aby sme sa všetko naučili doma. Áno, máme viac času, ale strácajú sa školské návyky, chýba výklad a klesá motivácia, pretože sa neustále odkladajú termíny návratu do škôl, aby sme sa konečne začali riadne vzdelávať.“

Dodáva tiež, že psychickú pohodu im narúša aj pocit neistoty z toho, že nepoznajú jasné stanovisko, súvisiace s maturitou. Obavy má nie len z toho, akou formou budú realizované, ale aj z toho, aký prístup zaujmú učitelia. Vysvetľuje tiež, že množstvo vecí učitelia odkladali na „keď sa vrátime do škôl“.

Vysvetľuje tiež, že mobily a notebooky sa zrazu stali ich školou, spolužiakmi aj učiteľmi zároveň. „Za ten čas, čo sme doma, sme stále viac frustrovaní z nedostatku sociálneho kontaktu a straty motivácie. Myslím, že psychické zdravie nie len mladých, ale aj dospelých sa výrazne zhoršilo. Neprispieva to k tomu, aby sme zložili maturitnú skúšku. Neviem si predstaviť, že v takomto štádiu budem musieť o 4 mesiace reálne predstúpiť pred komisiou a odpovedať. Veľmi sa bojím ako praktickej, tak aj ústnej časti. “

Škola
zdroj: TASR/Martin Baumann

A čo tie praktické?

Viktória Prievozníková, ktorá navštevuje maturitný ročník na trenčianskej zdravotnej škole, k téme „maturita“ pristupuje s veľkými obavami.

Máme síce hodiny online, ale nie všetky. Najhoršie je, že pri dvoch z mojich piatich maturitných predmetov nemáme ani hodiny. Iba nám pošlú poznámky a naučte sa. Nie je to však tak ľahké. Najmä nie pri predmetoch, akými je biochémia.“

Taktiež vysvetľuje, že najväčší stres má z pojmu praktická maturita. V laboratóriach vraj boli naposledy v septembri a dodáva, že maturita a jej online forma by v tomto prípade nič nevyriešila. „Áno, môj názor je trochu extrémny, no ja by som najradšej opakovala ročník.“

18-ročný Martin Adamec, ktorý navštevuje dubnickú strednú priemyselnú školu, uvádza, že vo všeobecnosti v maturitných skúškach problém nevidí. „Učitelia aj komisia by mali brať ohľad na to, že sme skoro rok nechodili do školy. Taktiež je podľa mňa na mieste, aby boli zrušené praktické maturity, nakoľko som tento rok nemal skoro žiadnu prax.

18-ročná Lucia Bieliková, ktorá navštevuje gymnázium v Považskej Bystrici, sa s názorom ponechania maturít stotožňuje. Uvádza tiež, že rozumie obavám študentov z odborných škôl. „Praktické maturity sa mňa osobne netýkajú. Na jednu stranu je asi nutné ich nechať, nakoľko nemôžeme poslať do sveta sestričku, ktorá nevie, kam pichnúť injekciu. Na stranu druhú rozumiem, že nemala kde zručnosť zdokonaliť, nakoľko vôbec nemala prax.“

Netypické školstvo v Kanade. Študenti vôbec nevedia, čo je maturita

Vo všeobecnosti Lucia uvádza, že si myslí, že nedostatok informácií nesúvisí len s pandémiou, ale aj s lenivosťou študentov. „Oficiálne výuka prebieha. Neoficiálne – koľko žiakov je takých, že sa síce pripoja na hodinu a napíšu že im nejde mikrofón? Ale zas máme predmet, kde od októbra prišiel profesor na hodinu asi 10x. Išlo o hodiny, kde je výklad učiva základom.“

Vysvetľuje nám, že nie je vhodné pristupovať ku všetkým školám rovnakým metrom. Ako študentka vraj vníma, kde vyučovanie prebieha kvalitne a potom vidí aj školy, kde je pojem online vyučovanie veľkou neznámou. Vo všeobecnosti Lucia zastáva názor, že nič iné, než maturity žiakov neprinúti k tomu, aby sa zodpovedne štúdiu venovali až do konca roka.

Rozhovor uzatvára s jasným stanoviskom: „V konečnom dôsledku, problém nie je maturita, problém je dištančné vzdelávanie. Žiakom chýba motivácia. A sme v situácii, kedy už od 30. novembra počúvame vetu – od budúceho týždňa už pôjdete do školy. A stále nič. Chýba nám nejaký záchytný bod. Bohužiaľ, ten nám nevie dať nikto.“

zdroj: TASR/ Radovan Stoklasa

Prax, prax, prax…

19-ročný Lukáš Hodoník, ktorý študuje odbornú školu v Púchove uvádza, že maturovať určite nechce. „Nehovorím to len kvôli tomu, že si chcem uľahčiť život a zbaviť sa stresu. Ide o to, že viac ako trištvrte roka sme pri online vyučovaní a nič sme sa nenaučili. Je veľmi ťažké sústrediť sa v domácom prostredí.“

Vysvetľuje, že strach z maturity pociťoval vždy. V súčasnosti sa vraj ešte viac zintenzívnil. Dodáva, že je dostatočne sebakritický a vie, že k výučbe nepristupoval vždy zodpovedne. Skromne sa však obhajuje tým, že mimo školských lavíc je veľmi náročné byť motivovaný. Na záver konštatuje: „Prax sme, našťastie, mali, ale mimo školy. Či je dostatočná ale posúdiť neviem.“

18- ročný Ľubo Strapko, študent mechatroniky v Púchove, uvádza: „Maturitu si momentálne neviem ani len predstaviť. Vôbec na ňu nie som pripravený. Moji spolužiaci takisto nie. Online vyučovanie sa neberie vážne, či už zo strany žiakov alebo aj niektorých učiteľov.“

Ako mnohí, ktorí študujú na odborných školách, aj Ľubo má pochybnosti o dostatočnosti praktického vyučovania. „Mnohí spolužiaci už nemali prax niekoľko mesiacov. Praktická maturita, podľa môjho skromného názoru, nepripadá do úvahy. Nemôžeme predsa maturovať z toho, čo sme nerobili a absolútne neovládame.“

Ako nám však s úsmevom dodal, nemôže sa len sťažovať. Počas dištančného vyučovania si vraj z mnohých predmetov odniesol viac, ako počas sedenia v škole. Aj napriek tomu dúfa, že sa maturity zrušia. „Verím, že nám maturitné skúšky budú odpustené a známky udelené na základe priemeru od prvého ročníka. Predsa len, minuloroční maturanti neboli v škole 2 týždne a maturitu dostali takpovediac zadarmo.“

Odbor mechatroniky
zdroj: TASR/František Iván

Žiaci v tom nie sú sami

Učiteľ Ľubomír, ktorý vedie maturitný ročník na gymnáziu v Považskej Bystrici, nám tvrdí: „Zažívame neštandardnú situáciu a je na mieste, aby sa tomu prispôsobila maturitná skúška. Chápem aj postoj študentov, ktorí sa, či už z objektívnych alebo zištných dôvodov, snažia o jej zrušenie. Napriek tomu nepovažujem úplné zrušenie maturitných skúšok za správne.“

Svoj postoj obhajuje tým, že študenti predsa za „zeleným stolom“ nebudú sami. Na druhej strane podľa jeho názoru budú učitelia, ktorí poznajú podmienky, v akých vyučovanie prebiehalo. Vysvetľuje tiež, že ani nahradenie maturity spriemerovaním známok z jednotlivých predmetov ako minulý školský rok nie je úplne spravodlivým riešením. Uvádza, že pandémia nesťažila len plnohodnotné vzdelávanie, ale za dva polroky aj objektívne hodnotenie.

Sám si pokladá otázku, či pocit strachu, ktorý študenti momentálne prežívajú v súvislosti s blížiacou sa maturitou, nevzniká v dôsledku toho, že študenti poľavili.

„Cez online vyučovaciu hodinu stihnú okrem učiteľa sledovať aj sociálne siete? Že s vypracovaním pracovného listu alebo online testu pomôže priateľ na telefóne alebo kamarát Google? Určite, aj to je dôležité, vedieť sa vynájsť, vedieť si pomôcť. Potom sa však nebavme o zrušení maturity, ale o jej úprave, a to aj do budúcna. Tak, aby študenti patrične využili aj tieto moderné kompetencie,“ uvádza na záver triedny učiteľ štvrtákov Ľubomír.

Zdroje: Ministerstvo školstva, peticie.com

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá