Alexandra Gábelová

Redaktorka

Narodila sa v Martine, do Bratislavy sa presťahovala kvôli štúdiu filozofie na Univerzite Komenského. Profesnú kariéru začala v oblasti sociálnych sietí, neskôr prešla k marketingovému copywritingu. Písanie ju sprevádza celým životom. Vo voľnom čase píše básne, prednáša Slam Poetry na všetkých pódiach, ktoré má k dispozícii a číta všetko, čo jej príde pod ruku. Do Startitupu prišla, aby dala hlas a priestor tým, ktorí si to zaslúžia.