Awe­ar: Tajom­stvo váš­ho šat­ní­ka odha­le­né

Petra Kochanová / 23. apríla 2014 / Business

Pozná to kaž­dá žena. Na uli­ci, na večier­ku či v reštau­rá­cií zba­dá inú ženu, kto­rá má na sebe nesmier­ne zau­jí­ma­vý mód­ny kúsok. V duchu si kla­die otáz­ku, kde ho mož­no zohnať, ale nemá dosta­tok odva­hy ísť sa spý­tať. Túto dile­mu už nebu­de­me musieť rie­šiť, pre­to­že v roku 2015 sa dozvie­me pôvod out­fi­tov či dopl­n­kov jed­ným kli­kom na mobil­nom tele­fó­ne.

Na trhu existuje veľa aplikácií, ktoré vyhľadávajú podobné kúsky oblečenia alebo ladia outfity. Awear však chce umožniť užívateľom získať presne to čo videli. Startup Awear pochádza z Tel-Avivu a snaží sa posunúť internetové nakupovanie na ďalšiu úroveň. A to nasledujúcim spôsobom.

Oblečenie, ktoré si niekto zakúpi bude obsahovať malý čip. Pri každej príležitosti a na hocijakom mieste je možne tento čip zamerať zo vzdialenosti 30tich metrov.  Po identifikácií objektu sa v mobilnom telefóne objaví oblečenie, ktoré vás zaujalo. Spolu s ním sa objavia potrebné informácie o značke, cene, o mieste zakúpenia či o veľkosti a dostupných farbách. Offline móda a možnosť kúpy oblečenia je prostredníctvom hardwaru a aplikácie Awear zdigitalizovaná, čo prinesie výhodné štatistiky aj pre obchodníkov.

S myšlienkou vytvoriť Awear prišla jeho spoluzakladateľka Liron Slonimsky, ktorej sa často pýtali na jednotlivé kusy jej oblečenia. Aby bola móda dostupnejšia pre každého pustila sa do realizácie projektu, a to celkom úspešne. Awear sa spojila so značkou DKNY vo veľkonočnej kampani v New Yourskej pobočke. Na Veľkonočný pondelok boli po celej predajni umiestnené rôzne kusy oblečenia s čipom. Po stiahnutí aplikácie si užívateľky vybrali jedno z 20tich veľkonočných vajec, ktoré ju potom navigovalo jednoduchou hrou teplo-zima. Červená farba naznačovala blízkosť, modrá znamenala oddialenie.

Zdroj: observer.com

 

Spoločnosť so sídlom v Tel Avive svoje zariadenie stále testuje a plánuje rozšíriť informácie o produktoch, ako napríklad o test pravosti či návod na pranie. Awear je výhodný aj pre spoločnosti, ktoré sa rozhodnú čipy zakomponovať do svojich produktov. Z aktivity v mobilnej aplikácií zistia aké oblečenie a kde má najväčší úspech. Tak budú môcť zefektívniť svoj marketing.

Je dosť možné, že ženy budú Awear milovať a zároveň nenávidieť, pretože už nebude tajomstvo, kde nakupujú. Na druhej strane však nie je nič zlé na tom, že sa jedna žena inšpiruje druhou.

 

Zdroj: fashionista.com, fashiontimes.com, awearsolutions.com

Zdroj cover: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)