Bratislava dostane centrálny električkový okruh, ktorý prepojí najväčšie mestské časti

  • Vyzerá to, že naše hlavné mesto sa dočká nového centrálneho električkového okruhu
  • Trasa bude viesť cez Šafárikovo námestie – Pribinovú – Košickú s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto
pop
  • Vyzerá to, že naše hlavné mesto sa dočká nového centrálneho električkového okruhu
  • Trasa bude viesť cez Šafárikovo námestie – Pribinovú – Košickú s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto

Budúce nové centrum mesta nemôže byť odkázané iba na autá

V Bratislave postupne na oboch brehoch Dunaja rastie nové centrum mesta. Očakáva sa, že v oblasti od Nového Lida cez Eurovea City, Klingerku, Nivy až po Zwirn sa o pár rokov bude denne pohybovať okolo 100-tisíc ľudí – rezidentov, zamestnancov, návštevníkov. Bude preto potrebná kvalitná a bezkolízna dopravná infraštruktúra, a tá v Bratislave stojí na verejnej električkovej doprave.

Možnosti využitia električkového okruhu

Električky v Bratislave sú vedené radiálne, ale dnes chýba centrálne prepojenie, ako je to zvykom v iných európskych mestách, napríklad v Londýne či vo Viedni. Predstav si, že by si Petržalčania mohli skočiť po čerstvú zeleninu na Miletičku – električkou a bez prestupu a netrvalo by to ani 15 minút. Alebo, že sa môžeš vybrať električkou trebárs do divadla či na nákupy – pohodlne, rýchlo a bez stresu, či zaparkuješ. Zokruhovanie vytvára tiež dobré predpoklady pre ďalší rozvoj električkovej dopravy v meste – môžu sa naň napojiť ďalšie vetvy do Podunajských Biskupíc a Vrakune.

„Takéto zokruhovanie umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas presunu medzi Petržalkou a Ružinovom na 10-15 minúť, a zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady pre realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta – vybudovanie vrakunsko-biskupickej radiály. Pozitívom tiež je, že pri súčinnosti všetkých dotknutých strán by tento projekt mohol byť realitou v priebehu 4 až 7 rokov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Pri dopravných výlukách alebo opravách tratí môžu vďaka okruhu robiť električky obchádzky a udrží sa plynulosť prepravy. Návrh na vybudovanie mestského električkového okruhu rešpektuje Územný generel dopravy Bratislavy, ktorý zrozumiteľne popisuje, kam sa má doprava v Bratislave uberať aj aké kroky k tomuto cieľu majú viesť.

 

Mesto ako prvé opatrenie v genereli navrhuje „realizáciu programu rozvoja systémov MHD na báze elektrickej trakcie (električková a trolejbusová sieť)“, pričom prvým viditeľným krokom je potiahnutie električky do Petržalky. Na túto koncepciu nadväzuje návrh na nový centrálny električkový okruh, ktorý odbornými a porovnávacími štúdiami preverila spoločnosť JTRE.

Tá vyjadrila verejný záväzok, že je pripravená sa na vybudovaní takéhoto centrálneho koľajového okruhu významne finančne podieľať. Odhadovaná výška investičných nákladov je do 30 mil. eur, doba realizácie od získania všetkých povolení je 1,5 roka. Podľa Finstatu spoločnosť J&T REAL ESTATE, a.s. v roku 2017 znížila stratu o 16 % na -2,482 mil. € a tržby jej klesli o 50 % na 12,36 mil. €.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech