Bratislava posúva hranice transparentnosti

  • Na portáli otvorených dát zverejnila svoje zmluvy, faktúry a objednávky
  • Vyhľadávanie a jednoduchá práca s dátami umožnia efektívnu kontrolu samosprávy aj porovnanie historického vývoja cien
www.opendata.bratislava.sk
  • Na portáli otvorených dát zverejnila svoje zmluvy, faktúry a objednávky
  • Vyhľadávanie a jednoduchá práca s dátami umožnia efektívnu kontrolu samosprávy aj porovnanie historického vývoja cien

Magistrát hlavného mesta urobil ďalší výrazný krok k transparentnosti hospodárenia samosprávy. Nový dátový set v rámci transparentného portálu www.opendata.bratislava.sk  umožňuje nielen dozvedieť sa ceny, mená dodávateľov či predmety jednotlivých objednávok, faktúr a zákaziek, ale vďaka možnostiam vyhľadávania a filtrovania umožní aj efektívnu prácu s týmito údajmi. To pomôže zvýšiť kontrolu verejnosti či médií.

Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. Všetky dôležité údaje o týchto finančných operáciách s mestskými peniazmi nájdu návštevníci na novom transparentnom portáli hlavného mesta www.opendata.bratislava.sk, v sekcii Rozpočet a dane. V počítačom spracovateľnom formáte .CSV tak verejnosť dostane k dispozícii informácie ako napríklad ceny, dátumy schválenia, názov, IČO a adresa dodávateľa, krátky popis objednávky, ale aj meno zamestnanca, ktorý službu či tovar objednal. 

Bratislavská samospráva zverejňovala údaje o zákazkách aj doposiaľ, vo forme PDF tabuľky. „Od verejnosti aj zástupcov médií sme zaregistrovali, že majú ťažkosti sa v takejto tabuľke orientovať. Preto online dataset poskytuje aj rozšírené možnosti vyhľadávať vo všetkých objednávkach a zákazkách od roku 2011 až dodnes,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.

zdroj: TASR

V ústrety verejnosti

Záujemca o dodávku služieb pre mesto si na transparentnom portáli môže pozrieť, ako sa vyvíjala cenová hladina v posledných rokoch, ide aj o účinný nástroj pre investigatívnych novinárov a boj proti korupcii. Na Slovensku funguje od roku 2011 zákonná povinnosť zverejňovať na webovom portáli zoznamy odberateľských vzťahov, čo aj Bratislava na stránke zverejnovanie.bratislava.sk plní. No zákon neprikazuje formu a tak sú zverejňované v nie práve užívateľsky prijateľnom formáte. 

„To, že nám to zákon explicitne neprikazuje, neznamená, že máme prístup verejnosti k týmto dôležitým dátam skrývať alebo sťažovať. Naopak, verím, že aj ostatné samosprávy budú čoskoro nasledovať náš príklad a zverejnia tieto dáta v takejto otvorenej forme,“ uzatvára M. Vallo. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech