Bratislavský kraj podporuje zaujímavý koncept vzdelávania. Študenti môžu bývať za euro

  • Bratislavský kraj chce podporiť študentov na odborových školách i systém duálneho vzdelávania novým VZN
  • Niektorí študenti budú za ubytovanie platiť len jedno euro a za stravu jeden cent
Pixabay
  • Bratislavský kraj chce podporiť študentov na odborových školách i systém duálneho vzdelávania novým VZN
  • Niektorí študenti budú za ubytovanie platiť len jedno euro a za stravu jeden cent

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa rozhodol riešiť nedostatok študentov na krajských odborových školách. Od marca budú mať študenti zapojení do duálneho vzdelávania možnosť platiť za ubytovanie na krajských internátoch jedno euro a za stravu jeden cent, zvyšok bude jedálňam a internátom uhrádzať kraj.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) o výške príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v piatok (8. 2.) schválili poslanci na rokovaní Zastupiteľstva BSK.

Od 1. marca 2019 tak bude možné na návrh riaditeľa rozhodnúť, že zákonný zástupca, príp. žiak bude za stravovanie v školskej jedálni, ubytovanie v školskom internáte uhrádzať tzv. osobitný príspevok. „Týmto krokom chce BSK zvýšiť dostupnosť a atraktivitu vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania a zároveň zvýšiť dostupnosť vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pre žiakov bez ohľadu na sociálnu situáciu rodiny,“ uviedol pre StartituUP predseda BSK, Juraj Droba.

Možnosť platiť osobitný príspevok bude môcť riaditeľ navrhnúť pre všetkých žiakov zapojených do duálneho vzdelávania, súčasných aj pre tých, ktorí do duálneho vzdelávania vstúpia v školskom roku 2019/2020, ak im tieto náklady nehradí zamestnávateľ na základe učebnej zmluvy, resp. zmluvy o duálnom vzdelávaní.

Osobitný príspevok budem môcť riaditeľ navrhnúť, aj pokiaľ zákonný zástupca alebo žiak spĺňa zákonnú definíciu sociálne znevýhodnenej alebo zraniteľnej osoby, alebo v zvlášť závažných prípadoch na základe posúdenia nepriaznivej sociálnej situácie.

Ako informoval riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK, Igor Urbančík, priemerné mesačné náklady na jedného žiaka stravujúceho sa v školskej jedálni sa budú pohybovať v rozmedzí 23,80 eur až 26,60 eur podľa jedálne. Priemerné mesačné náklady na jedného žiaka ubytovaného na školskom internáte sa budú pohybovať v rozmedzí 20,00 eur až po 46,00 eur v závislosti od internátu.

Celkové náklady budú závisieť od počtu žiakov, ktorí sa do duálneho vzdelávania zapoja, takže ich budeme vedieť spresniť až koncom septembra 2019. Budú hradené z prostriedkov určených na dofinancovanie odborného školstva.  Kraj však nepredpokladá, že by kvôli tomuto opatreniu mali jeho rozpočtové náklady rapídne vzrásť.

Symbolický poplatok má zvýšiť atraktivitu duálneho vzdelávania spolu s podporou zamestnávateľov.

„Školy BSK majú už dnes podpísané zmluvy so 44 zamestnávateľmi a dúfame, že aj vďaka tejto podpore ešte porastie záujem o duálne vzdelávanie zo strany zamestnávateľov. Veľmi sa napríklad aktivizujú zamestnávatelia v oblasti cestovného ruchu, s ktorými je pripravené stretnutie už tento štvrtok. Školy BSK tak budú mať dostatočnú kapacitu, aby mohli prijať každého žiaka, ktorý bude mať záujem o duálne vzdelávanie,“ dodal poradca predsedu BSK pre školstvo Branislav Gröhling.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech