Čoraz viac slovenských študentov uteká za kvalitnejšími školami do Česka

  • Slovenskí študenti na českých univerzitách nachádzajú vyššiu kvalitu a uznanie. Prihlásiť sa na ne je veľakrát jednoduchšie ako na tie slovenské.
collage
medizin-studium-ausland.de / studyatctu.com
  • Slovenskí študenti na českých univerzitách nachádzajú vyššiu kvalitu a uznanie. Prihlásiť sa na ne je veľakrát jednoduchšie ako na tie slovenské.

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom študentov, ktorí odišli študovať na zahraničné univerzity. Podľa najnovšej štúdie OECD, asi 15% Slovákov vyštudovalo vysokú školu v zahraničí. V súčasnosti ich mimo Slovenska študuje asi 30-tisíc, z čoho 24 300 je na českých univerzitách.

Nie je to prekvapením, keďže naše jazyky sú vzájomne kompatibilné a české univerzity slovenčinu tolerujú aj oficiálne počas vyučovania, v testoch a prácach. Česká republika je teda najmenej riskantnou cestou, ako získať zahraničné skúsenosti a pri tom nebyť nikdy príliš ďaleko od maminho nedeľného obeda. ;)

foto: medizin-studium-ausland.de

Pomáha aj to, že české univerzity sú vo všeobecnosti kvalitnejšie, lepšie financované, a tým pádom aj vybavené. Rodinkárstvo a zaujatosť tam podľa slov študentov nie je tak rozšírená ako na Slovensku, a preto štúdium v Česku láka najmä tých ambicióznejších a schopnejších študentov.

“Veľkú úlohu zohráva zlý imidž našich vysokých škôl. A veľa ľudí si tiež myslí, že diplom zo zahraničia, hoci len z ČR, ich môže odlíšiť na pracovnom trhu. Je to dosť podobné ako inde na Západe. Keď britskí autori analyzovali, prečo Briti odchádzajú na zahraničné univerzity, pomenovali to ako snahu britskej strednej triedy odlíšiť sa prestížnejším zahraničným titulom,” povedal pre TREND sociológ Miloslav Bahna.

foto: studyatctu.com

„Problém“ zahraničných študentov by nebol z pohľadu štátu naozajstným problémom, ak by sa po štúdiu vrátili a pracovali na Slovensku. No významná časť z nich to v pláne nemá. A môžeme im to mať za zlé?

Každý má právo na voľný pohyb a nemôžeme nikomu vyčítať ak sa rozhodne, že sa mu bude lepšie žiť niekde inde. Ak nechceme, aby kvalitní ľudia zostávali po štúdiu v zahraničí, treba na Slovensku vytvoriť podmienky porovnateľné so zahraničím. A to sa týka podnikateľského prostredia, ale aj kultúry a vzťahov.

foto: sundiatapost.com

Jedným z hlavných dôvodov odchodu do zahraničia je hľadanie vyššej kvality. Či už vzdelania, pracovných príležitostí alebo života všeobecne. Krajiny si v boji o kvalitných ľudí konkurujú podobne ako firmy.

Ak Slovensko nedosiahne úroveň svojich konkurentov, tí najlepší z neho budú mať tendenciu odchádzať. No a tu sa tak trochu dostávame do začarovaného kruhu. Lebo kto má zlepšiť krajinu, ak tí najlepší ľudia z nej odchádzajú?

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech