Cyklisti na slovenských cestách nemajú dostatočnú bezpečnosť, mali by to zlepšiť tieto návrhy

 • Cyklokoalícia navrhuje zákaz parkovania na chodníkoch, bude sa meniť zákon?
 • Ľudí by k doprave na bicykli mohla motivovať možnosť odbočiť doprava na červenú
 • Cyklokoalícia navrhuje zákaz parkovania na chodníkoch, bude sa meniť zákon?
 • Ľudí by k doprave na bicykli mohla motivovať možnosť odbočiť doprava na červenú

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cyklokoalícia k tejto novele spísala hromadnú pripomienku. Kampaň získala potrebný počet podpisov od občanov len za 24 hodín. Cyklokoalícia v novele navrhla viaceré úpravy, najmä pre lepšiu ochranu najzraniteľnejších účastníkov premávky (chodcov a cyklistov):

 • Zaradenie bočného odstupu predbiehajúceho auta od cyklistu 1,5 m – autá cyklistov často obchádzajú veľmi tesne, čím ich ohrozujú na zdraví i na živote. Cyklisti na pravom okraji vozovky potrebujú aj určitý manévrovací priestor kvôli výmolom, kanálom, kalužiam, či závejom snehu. Keďže cesty nie sú veľmi bezpečné, niektorí cyklisti volia jazdu po chodníkoch, čím riskujú pokutu.
 • Zakotvenie prednosti cyklistov na priechode pre cyklistov podobne ako v prípade chodcov na priechode pre chodcov – súčasná úprava je zmätočná. Aplikačná prax ukazuje praktickú nemožnosť rozlíšiť vodorovné dopravné značenie V2b, V4 (oddelenie cyklopruhu) a V7 (priechod pre cyklistov).
 • Vymazanie nasledujúcej vety z § 55.8 : “Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy” – súčasná úprava prenáša zodpovednosť za bezpečnosť premávky na účastníkov cestnej premávky, ktorí prednosť v jazde musia vykonať ťažšie vykonateľným a bezpečnostne náročnejším úkonom.

 • Vymazanie “cestičky pre cyklistov” z § 21 Vchádzanie na cestu – Cyklistická cestička je podľa Cestného zákona miestna komunikácia IV. triedy, preto § 21 odporuje § 2 Zákona o cestnej premávke
 • Zrušenie povinnosti nosenia prilby pre osoby staršie ako 15 rokov aj mimo obce – Povinné nosenie prilby je podľa zahraničných prieskumov výraznou prekážkou v rozvoji cyklistickej dopravy. Hlavným faktorom bezpečnosti cyklistov je ich počet: zvýšením počtu cyklistov dochádza k zníženiu relatívneho aj absolútneho počtu nehôd s ich účasťou.
 • Zrušenie explicitnej povinnosti jazdiť po cyklocestičke, ak v danom smere existuje – Rozdiel rýchlosti v jazde cyklistov na cyklistickom chodníku v rovnakom smere je oveľa výraznejší, ako pri automobilovej a pešej doprave a zároveň nevhodne a nekvalitne prevedená cyklistická infraštruktúra neumožňuje plynulé a bezpečné použitie cyklistickej cestičky aj cyklistom, pohybujúcim sa plynule a bezpečne vo vozovke.
 • Zvolenie pravého odbočenia pre cyklistov pri križovatkách so svetelným riadením pri červenom signále – Cyklista pri pravom odbočení pri dodržaní prednosti v jazde pre autá a chodcov, prechádzajúcich na zelený signál, nepredstavuje bezpečnostné riziko, priestorovým pohybom sa vyskytuje na krajnici, alebo na pravom okraji vozovky, kde neobmedzuje autá a chodcov, prechádzajúcich na zelený signál.

 • Zákaz parkovania na chodníkoch – Parkovanie na chodníkoch predstavuje jedno z najväčších bezpečnostných rizík cestnej premávky, výrazne znevýhodňuje viac ohrozených účastníkov cestnej premávky, znemožňuje plynulý a bezpečný pohyb chodcov po chodníku, obmedzuje rozhľadové podmienky pri prechodoch a v križovatkách, obmedzuje bezpečné a plynulé využívanie verejného priestoru pre viac ohrozených účastníkov cestnej premávky. Taktiež sa parkovaním na chodníkoch poškodzujú chodníky stavané na peší pohyb, čo si vyžaduje nákladné opravy.
 • Parkovanie mimo boxu je priestupok – Aplikačná prax ukazuje, že parkovanie pretŕčaním mimo parkovacieho boxu nie je postihované.
 • Zlepšenie podmienok hromadnej dopravy – Hromadná doprava má podľa legislatívy prednosť pred individuálnou automobilovou dopravou, avšak v praxi to tak úplne nefunguje.
 • Legalizácia pohybu cyklistov po chodníkoch – keďže cyklistická infraštruktúra v slovenských mestách je nedostatočná a cyklisti sú týmto nedostatkom ohrozovaní, mal by im byť umožnení pohyb po chodníkoch bez toho, aby museli za svoju bezpečnosť platiť pokutu.
 • Zníženie zbytočných požiadaviek voči cyklistom – Napríklad bicykel musí byť vybavený reflexnými prvkami a osvetlením. Je teda zbytočné a nezmyselné vyžadovať, aby cyklista mal na sebe reflexný bezpečnostný odev alebo prvky.
 • Zaradenie nového, pro-cyklistického dopravného značenia do zákona a do vyhlášky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke – okrem iného ide najmä o ochranný (viacúčelový) pruh pre cyklistov.

Podrobné vysvetlenie pripomienok a návrhy riešenia si môžeš pozrieť TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech