Daňové priznanie nie je vždy povinné. 5 situácií, kedy sa mu Slováci vyhnú

  • Čas na podanie daňového priznania sa kráti
  • Túto povinnosť nemusí splniť každý
  • Mnohí o tom ani nevedia
MixCollage-26-Feb-2024-02-30-PM-8566
Ilustračný obrázok, TASR/Milan Kapusta, Unsplash/Omid Armin
  • Čas na podanie daňového priznania sa kráti
  • Túto povinnosť nemusí splniť každý
  • Mnohí o tom ani nevedia

Daňové priznanie (DP) na zdanenie príjmov za rok 2023 je nutné predložiť do 2. apríla tohto roku, ako upozornila na svojom webe Finančná správa. Toto je stanovený základný termín, a pokiaľ daňovník nevyužije možnosť predĺžiť ho o tri alebo šesť mesiacov, je tiež povinný do tohto termínu uhradiť príslušnú daň.

Finančná správa vysvetlila, že každý daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2461,41 eura alebo vykazuje daňovú stratu, je povinný predložiť DP k dani z príjmov fyzických osôb. Zdaniteľné príjmy zahŕňajú akýkoľvek príjem, ktorý podlieha dani a nie je oslobodený od dane z príjmov. Celkové zdaniteľné príjmy zahŕňajú aj príjmy zo zahraničia pre rezidentov SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

V prípade, že daňovníci nedodržia stanovený termín podania, majú možnosť informovať Finančnú správu o potrebe predĺženia lehoty na plnenie dane o tri mesiace alebo o šesť mesiacov, ak ide o príjmy zo zahraničia. Oznámenie o tomto predĺžení musí byť doručené najneskôr do 2. apríla 2024 príslušnému daňovému úradu (v prípade papierovej formy podania).

Osoby, ktoré sú povinne komunikovať elektronicky, majú povinnosť podať toto oznámenie elektronicky cez portál FS. Táto povinnosť sa týka fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka a sú registrované pre daň z príjmov, ako aj právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné vyplniť len na tlačive, ktoré stanovilo Finančné riaditeľstvo SR.

Daňové priznanie nemusí podať každý

To, či daňovník musí podať daňové priznanie, závisí od výšky jeho dosiahnutého príjmu.

Hranica pre podanie daňového priznania sa určuje na základe nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2023 predstavuje sumu 4 922,82 eura.

Fyzická osoba podnikateľ nie je povinná predložiť daňové priznanie ani platiť daň, ak celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahnu 50 % hranice nezdaniteľnej časti základu dane, čo znamená sumu 2 461,41 eura. Výnimkou v tomto prípade je dosiahnutie daňovej straty, kedy je daňovník povinný predložiť daňové priznanie.

V prípade, že daňovník mal v roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a do 15. februára 2024 písomne požiadal vojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, taktiež nemusí daňové priznanie podávať.

Ak zamestnanec v minulom roku pracoval súčasne alebo postupne pre viacero zamestnávateľov, má možnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania s akýmkoľvek z týchto zamestnávateľov. Pri tomto zúčtovaní sa do celkového príjmu zamestnanca započítajú aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré musel zamestnanec predložiť do 15. februára.

Ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých zamestnávateľov spolu so svojou žiadosťou o ročné zúčtovanie.

Povinnosť podávať daňové priznanie nevzniká pre daňovníka aj v nasledovných prípadoch. Výnimku má tiež daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú oslobodené od dane. V tomto prípade môže ísť napríklad o materský alebo rodičovský príspevok.

Okrem týchto ľudí nemusia daňové priznanie podávať ani ľudia, ktorých príjmy nie sú predmetom dane. Je to napríklad úver, pôžička, dar, s výnimkou darov súvisiacich s podnikaním.

V poslednom rade nemusia daňové priznania podávať ľudia, ktorí dosiahli príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou – napríklad podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia alebo plnenia z poistenia.

Zdroj: Finančná správa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá