Desaťtisíce Slovákov opúšťajú významný sektor. V tomto im dajú o 70 % vyšší plat (PREHĽAD)

  • Priemysel už nepatrí medzi obľúbené sektory, v ktorých sa Slováci rozhodujú pracovať
  • Napriek tomu, že v ňom chýbajú odborníci, ľudia chcú pracovať inde
Priemysel stráca zamestnancov
Ilustračné foto Freepik/standret
  • Priemysel už nepatrí medzi obľúbené sektory, v ktorých sa Slováci rozhodujú pracovať
  • Napriek tomu, že v ňom chýbajú odborníci, ľudia chcú pracovať inde

Aj napriek tomu, že priemysel prestavuje významný pilier slovenskej ekonomiky, Slováci z tohto sektoru čoraz viac odchádzajú. V posledných rokoch ho ľudia vymieňajú za prácu v službách, kde platy rastú v priemere rýchlejšie a často sú aj vyššie, píše TASR.

Slovensko sa tak približuje vyspelým ekonomikám, ktoré sú zvyčajne viac založené na službách a menej na priemysle, upozornil v aktuálnej analýze Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).

Priemysel donedávna tvoril značnú časť hospodárstva na Slovensku

Na Slovensku vytvoril minulý rok priemysel 26,2 % hrubej pridanej hodnoty v hospodárstve. Išlo o druhú najvyššiu úroveň v EÚ (priemer 18,5 %). Podiel priemyslu na celkovej zamestnanosti v SR predstavoval na konci vlaňajška 22,8 %, čo bola tiež druhá najvyššia hodnota v EÚ (priemer 15,4 %).

Napriek jeho silnému postaveniu v ekonomike však zamestnanosť v slovenskom priemysle od roku 2019 klesá.

„Ak sa pozrieme na uplynulú dekádu, najvyšší počet, takmer 562 000 zamestnancov, pracoval v priemysle v 2. štvrťroku 2019. Najčerstvejší údaj máme z posledného štvrťroku 2023, kedy v priemysle pracovalo necelých 504.000 zamestnancov, čo je pokles o 10,3 % oproti vrcholu z roku 2019,“ vyčíslil ISA.

Kým v priemysle pracuje menej ľudí, v iných odvetviach hospodárstva ich podľa inštitútu pribúda

Od roku 2013 došlo k najväčšiemu nárastu podielu na zamestnanosti v odvetviach administratívne a podporné služby (1,1 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (1 %), informácie a komunikácia (1 %), ako aj vedecké a technické činnosti (0,9 %). Podiel priemyslu na celkovej zamestnanosti za toto obdobie naopak klesol o 1,7 %.

Ľudia, ktorí prešli z priemyslu do služieb, si pravdepodobne väčšinou platovo prilepšili, odhaduje ISA. Za uplynulú dekádu rástli mzdy v službách (70 %) rýchlejšie ako v priemysle (64 %).

„Priemerná mzda v priemysle (1 531 eur v roku 2022) aj službách (1 518 eur) je porovnateľná. V sektoroch služieb, kde najviac rástla zamestnanosť, sú ale mzdy vyššie ako v priemysle alebo v nich rástli rýchlejšie,“ podčiarkol inštitút.

K poklesu zamestnanosti v priemysle v uplynulých rokoch podľa ISA zrejme prispela pandémia aj energetická kríza. Negatívne ho ovplyvňuje tiež ochladenie zahraničného obchodu Nemecka, kde od septembra 2022 klesá dovoz tovarov a koncom vlaňajška tu klesli aj objednávky v automobilovom priemysle.

„Ďalším faktorom môže byť vyššia automatizácia pri výrobe automobilov a v budúcnosti aj prechod na elektrické vozidlá. Autá so spaľovacím motorom majú totiž okolo 200 pohyblivých častíc, zatiaľ čo na výrobu elektromobilu je potrebná zhruba desatina,“ doplnil inštitút.

Finančná správa podnikne kroky proti domácim „gazdom a gazdinkám“

Predaj nelegálnych pochutín cez internet a sociálne siete, najmä pred Veľkou nocou, je na vzostupe, čo spôsobuje problémy z hľadiska registrácie a kontroly, písali sme. Nelegálni predajcovia takto zarábajú na úkor štátu. Existuje aj riziko, že takto ohrozujú zdravie kupujúcich, čo vyzdvihuje Milan Lapšanský, predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Ten poukázal na ročné daňové straty štátu vo výške približne 12 miliónov eur z nelegálnych predajov. Napríklad v Námestove a Novom Meste nad Váhom pôsobí veľký počet nelegálnych predajcov sladkostí.

Situáciu komplikuje aj predaj potravín vyrobených v neoficiálnych podmienkach, často s nedostatočnou starostlivosťou o chladenie a prepravu. Slovenský zväz pekárov a príbuzných odvetví sa snaží tento problém riešiť v spolupráci s Finančnou správou. Cieľom je eliminovať nelegálne podnikanie a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a zdravotných noriem.

Zdroje: TASR, Redakcia

Najnovšie videá

Trendové videá