Dnes nastali veľké zmeny. Ak si zamestnanec priprav sa na povinné kontroly od zamestnávateľa 

  • Zamestnávatelia sú od dnes 2. septembra povinní kontrolovať, či zamestnanci po návrate z rizikových krajín absolvovali povinnú desaťdňovú izoláciu zakončenú negatívnym testom na ochorenie COVID-19
  • Ak sa zamestnanec takýmito dokumentmi nepreukáže, zamestnávateľ musí vyžadovať potvrdenie o prekročení štátnej hranice SR staršie ako desať dní
korona
Ilustračná, TASR/Lukáš Grinaj
  • Zamestnávatelia sú od dnes 2. septembra povinní kontrolovať, či zamestnanci po návrate z rizikových krajín absolvovali povinnú desaťdňovú izoláciu zakončenú negatívnym testom na ochorenie COVID-19
  • Ak sa zamestnanec takýmito dokumentmi nepreukáže, zamestnávateľ musí vyžadovať potvrdenie o prekročení štátnej hranice SR staršie ako desať dní

Pokiaľ sa zamestnanci takýmto potvrdením nepreukážu, nesmie ich zamestnávateľ pustiť na pracovisko alebo do prevádzky a musí ich nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej podotýka, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla,“ uviedol ÚVZ vo zverejnenom opatrení. 

V dvoch školách nový školský rok neotvorili, dôvodom sú pozitívne testy na COVID-19

Za odôvodnené podozrenie možno podľa úradu považovať napríklad nástup do zamestnania, dni pracovného voľna či služobnú cestu.„Predpokladá sa, že prevádzkovateľ vyvinie všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či pracovníkovi takáto povinnosť v zmysle opatrení ÚVZ vznikla,“ dodal úrad. 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške až do 20 000 eur.

Menej rizikové krajiny

Dôležité je brať na vedomie zoznam krajín, ktoré sú od 1. septembra 2020 z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové. To znamená, že pri návrate z týchto krajín na Slovensku platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.

Momentálne ide len o tieto krajiny: Austrália, Cyprus, Česko,  Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko  Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Taliansko.

testovanie na koronavírus
zdroj: TASR/Roman Hanc

Pokiaľ od 1. septembra 2020 od 7:00 hod. vstúpiš na územie Slovenskej republiky a navštívil si krajinu Európskej únie neuvedenú v zozname menej rizikových krajín, si povinný nastúpiť do domácej izolácie. Pokiaľ máš príznaky si povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie.

Ak máš bezpríznakový priebeh, tvoja domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa. Domáca izolácia je pritom povinná aj pre osoby žijúce s tebou v spoločnej domácnosti.

V prípade, ak nastane situácia, že si navštívil krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, taktiež si povinný nastúpiť do domácej izolácie a absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie, ktorá je povinná aj pre osoby žijúce s tebou v spoločnej domácnosti.

V dvoch školách nový školský rok neotvorili, dôvodom sú pozitívne testy na COVID-19

Svoj návrat na Slovensko si zároveň povinný ihneď nahlásiť telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  alebo elektronicky registráciou.

Nahlásiť sa musíš aj  tvojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máš uzavretú zmluvu.

MAĎARSKO 🇭🇺 OD ZAJTRA ZATVÁRA SVOJE HRANICE ⚠️ AK SA VÁS TO AKOKOĽVEK TÝKA, TOTO SÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO…

Gepostet von Martin Klus am Montag, 31. August 2020

Pokiaľ vstupuješ na územie Slovenska cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou si povinný sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na korona.gov.sk/ehranica.

Zdroje: UVZ, MZVSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK