DUNA – unikátna pozorovateľňa, ktorá vyrástla pri obci Kalinkovo

  • Drobná architektúra v prírodnom prostredí je výsledkom práce študentov architektonických škôl, ich pedagógov i subdodávateľov v rámci bilaterálneho projektu EEAGrants EHP Experimental Wooden Climatic Chamber.
cmsSiteBoxPhoto_22187-15606
  • Drobná architektúra v prírodnom prostredí je výsledkom práce študentov architektonických škôl, ich pedagógov i subdodávateľov v rámci bilaterálneho projektu EEAGrants EHP Experimental Wooden Climatic Chamber.

Pozorovanie prírody je veľmi perspektívnou oblasťou ekoturizmu, viaže sa naňho aj potreba rozvoja infraštruktúry v podobe pozorovateľní, ale aj ubytovacích a stravovacích kapacít. Na túto skutočnosť zareagovala Fakulta architektúry STU projektom pod vedením Veroniky Kotradyovej a pedagógov (Lukaš Šíp, Tibor Varga, Martin Uhrík) a študentov z Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry. V spolupráci s nórskou Bergen Architecture School postavili experimentálnu pozorovateľňu vodného vtáctva na dunajskej Hrušovskej zdrži pri Kalinkove v okolí Bratislavy.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Hrušovská zdrž ako súčasť vodného diela Gabčíkovo je jedno z najvýznamnejších zimovísk vodného vtáctva v strednej Európe a práve z tohto dôvodu sa táto lokalita stala súčasťou chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. Samozrejme okrem zimy sa tu množstvo vtáctva vyskytuje aj počas migrácie. Aby táto pozorovateľňa bola využívaná po celý rok je situovaná neďaleko ostrovov, kde niektoré z druhov hniezdia.

 

Projekt vznikol v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko pod názvom Experimental wooden climatic chamber. V rámci neho sa uskutočnili 4 študentské a učiteľské mobility na workshopy v Bratislave a v Bergene. Cieľom bolo navrhnúť a realizovať experimentálnu drevostavbu ponúkajúcu aj úkryt, v súčinnosti s prírodným prostredím.

 

Pôvodný koncept - pohľady a pôdorys

Pôvodný koncept – pohľady a pôdorys

Základný koncept sa postupne modifikoval až do poslednej chvíle. Na zvlnenej ploche pribudlo rebro, ktoré rozdeľuje objekt a pôdorys nadobudol obdĺžnikový tvar. Rebro oddeľuje rampu od vonkajšej „paluby“, tvorí zástenu proti vetru a pohľadovú bariéru od dunajskej hrádze. Pod drevenou klenbou je umiestnené vizuálne oddelené pozorovacie stanovisko.

Finálny návrh - pohľad

Finálny návrh – pohľad

„Predvýrobná“ fáza začala vo februári 2016. Pri stavbe bola použitá aj prefabrikácia formou výroby jednotlivých dielcov z vodovzdornej preglejky na CNC-fréze v nábytkárskej firme podľa dokumentácie vytvorenej v CAM-sytéme. Jednotlivé dielce sa potom lepili do nosníkov vo výrobnej hale v Komjaticiach. Po prenesení týchto nosníkov na dunajskú hrádzu sa už táto drevostavba realizovala priamo na mieste svojpomocne za účasti študentov, pedagógov a dobrovoľníkov. Realizáciu podporil predovšetkým projekt APVV 0594-12 Interakcia človeka a dreva. Všetci zúčastnení spoznali drevo ako materiál vhodný do exteriéru a naučili sa s ním lepšie pracovať. V prípade tohto projektu je už celý proces tvorby pozorovateľne vlastne cieľom, čím sa naplnil hlavný prínos tohto vzdelávacieho projektu.

Pozorovateľňa sa volá DUNA. Slovo má mnoho významov vo viacerých jazykoch, ale hlavne v našom prípade symbolizuje dunu, prírodný útvar vytvorený vetrom a zároveň je odvodená od rieky, na ktorej leží. Stavba má potenciál okrem miesta na pozorovanie vtáctva a získavanie informácií o ňom, poskytnúť aj atraktívne miesto na oddych počas prechádzok či cyklotúr.

 

Vedúca projektu – doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Pedagógovia – L. Šíp, T. Varga, M. Uhrík, V. Kotradyová, M. Boleš, W. Borysko (FA STU), E. Folgero, W. Aarsland, S. Gunnarsson (BAS)
Študenti – E. Egeland, K. Huakjem, L. V. Figueiredo, J. Barfod, S. Tomin, Å. Knapstad Hårklau, V. Sløk Tvedt, H. Nilsson a E. Ch. Voisin Isdahl (BAS), M. Kotvan, F. Ponechal, A. Janis, Z. Kelemenová, Š. Vasiľková, K. Šoltýsová, M. Záleská, M. Zelenay, A. Kobzová, A. Pilušová, N. Vajdečková (FA STU)

Podklady: Veronika Kotradyová, autor fotografií: Noro Knap

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech