Experti zistili, ako z tela odstrániš „večné chemikálie“. Hrozivé riziká im robia obavy

  • PFOS chemikálie sú známe svojimi toxickými a karcinogénnymi účinkami
  • V Dánsku objavili potencionálny liek na zníženie ich koncentrácií v tele
veda, vedec
Unsplash/ThisisEngineering RAEng, CDC
  • PFOS chemikálie sú známe svojimi toxickými a karcinogénnymi účinkami
  • V Dánsku objavili potencionálny liek na zníženie ich koncentrácií v tele

Perfluórované a polyfluórované látky, známe ako PFAS, predstavujú rozsiahlu skupinu chemikálií, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v mnohých priemyselných procesoch a spotrebných produktoch. Tieto chemikálie pôsobia ako aditíva, mazivá či pesticídy a často vznikajú ako medziprodukty alebo odpady v rôznych výrobných procesoch.

PFAS sú známe svojimi toxickými účinkami, vrátane vývojovej toxicity, karcinogenity či neurotoxicity. Nature uvádza, že PFAS sú spojené s vysokým rizikom rakoviny semenníkov a obličiek, imunitnými chorobami, metabolickými poruchami či vývojovými a reprodukčnými problémami.

Medzi najčastejšie používané zlúčeniny tejto skupiny patria kyselina perfluóroktánová (PFOA) a perfluóroktánsulfonát (PFOS). Hoci ich používanie bolo globálne obmedzené kvôli ich dlhodobej perzistencii v životnom prostredí, tieto chemikálie, označované aj ako „večné chemikálie“, nie je naše telo schopné vylúčiť, a preto sa v ňom naďalej hromadia.

Nové využitie tradičného lieku

V dánskom meste Korsor čelila skupina 45 obyvateľov vysokej koncentrácii kyseliny perfluóroktánsulfonátovej (PFOS). Táto chemikália, ktorá sa bežne nachádza v hasiacej pene, bola identifikovaná ako hlavný zdroj kontaminácie v miestnom výcvikovom centre pre hasičov. Informoval o tom Medical X press.

Obyvatelia tejto komunity, ktorí mali výrazne zvýšené hladiny PFOS v porovnaní s bežnou populáciou, boli následne zvolení ako subjekty pre klinické testovanie. Cieľom bolo overiť účinnosť cholestyramínu – lieku, ktorý je tradične používaný na zníženie hladín vysokého cholesterolu v krvi.

Tento liek, známy svojou schopnosťou viazať lipidy a iné molekuly v črevnom trakte, ktoré sú následne odstránené z tela, bol považovaný za potenciálne účinný prostriedok na zníženie vysokých koncentrácií PFOS v organizme.

Aj napriek obmedzenému počtu účastníkov zdôraznil vedúci výskumu Morten Lindhardt, lekár z nemocnice v Holbaek, významné zlepšenie, ktoré toto liečivo prinieslo. Lindhardt poukázal na výrazný pokles hladiny PFOS v tele. „Účinok liečby bol v skutočnosti pokles v plazme o 63 percent,“ povedal Lindhard. To predstavuje dvadsaťnásobné zlepšenie v porovnaní s neliečeným stavom

Riziko vedľajších účinkov

Napriek tomu, že sa možnosť liečby pre osoby s vysokými hodnotami PFOS javila ako atraktívna, Lindhard ju nepovažuje za vhodnú voľbu. Dôvodom sú obavy zo zvýšeného rizika vedľajších účinkov. „Riziko je jednoducho príliš vysoké,“ vysvetlil. „Ak budeme liečiť všetkých, bude to mať katastrofálne dôsledky.“

Avšak určité skupiny, ako napríklad ženy v reprodukčnom veku, by mohli byť vhodnými kandidátmi pre liečbu s cieľom minimalizovať prenos týchto chemikálií na ich potomkov. „Mohlo by to prerušiť cyklus prenosu týchto chemikálií na ďalšie generácie,“ povedal Lindhart.

Lindhart zastáva opatrný prístup k liečbe, aj keď boli pozorované sľubné účinky na zníženie hladín PFOS v krvi. Upozornil však, že dopad na funkciu obličiek a potenciálne imunitné problémy zostáva neznámy. Podčiarkol potrebu ďalšieho výskumu na zistenie vplyvu liečby u rôznych chronických stavov.

Zdroje: Nature, Medical X press

Najnovšie videá

Trendové videá