Finančná správa láka nových ľudí na množstvo benefitov. Na voľné pozície ti postačí maturita

  • Do nového roka môžeš vstúpiť spolu s novou prácou
  • Finančná správa Slovenskej republiky aktuálne vo veľkom rozširuje svoje rady
  • Láka na veľa benefitov
Logo FS a ľudia sa zhovárajú v kancelárii
Ilustračná snímka, TASR/Martin Baumann, Unsplash/@mimithian
  • Do nového roka môžeš vstúpiť spolu s novou prácou
  • Finančná správa Slovenskej republiky aktuálne vo veľkom rozširuje svoje rady
  • Láka na veľa benefitov

Ak hľadáš novú prácu, prípadne uvažuješ nad zmenou tej aktuálnej, potom si na správnom mieste. Finančná správa Slovenskej republiky aktuálne obsadzuje hneď niekoľko zaujímavých pozícií.

Uchádzačov lákajú nielen na zaujímavé finančné ohodnotenie, ale predovšetkým na množstvo benefitov spojených s výkonom práce pre túto inštitúciu. Ak si ťa vyberú, máš okrem iného nárok na šesť týždňov dovolenky, odmeny pri jubileách či príspevok na ošatenie a množstvo ďalších.

Finančná správa hľadá registrátora

Pred pár dňami inštitúcia zverejnila na svojom Facebooku oznam o tom, že obsadzujú viacero pozícií. Medzi nimi svieti aj pozícia registrátora na Daňovom úrade v Bratislave. Stačí ti mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.

Termín výberového konania stanovili na 10. januára 2024 o 8:00. Musíš prejsť testami z ovládania štátneho jazyka, odborných vedomostí a hodnotenia schopností a osobnostných vlastností uchádzača. Podať žiadosť môžeš najneskôr do 7. januára 2024.

Podmienky prijatia na túto pozíciu zahŕňajú bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotnú a duševnú spôsobilosť na vykonávanie tejto funkcie, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Uchádzač nesmie byť členom politického hnutia ani poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

Základný plat na tejto pozícii predstavuje 1 160,00 €, z toho 960,00 € je funkčný plat a 200 € je minimálna výška osobného príplatku, ktorý možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru.

K tomu vieš získať aj prídavok za výsluhu rokov vo výške až 528,00 €, pričom jeho výška závisí od dĺžky započítateľnej odbornej praxe u zamestnanca.

Dlhý zoznam benefitov

Ako všetci zamestnanci Finančnej správy SR aj registrátor využíva všetky benefity. Patrí sem stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu, motivačné ohodnotenie, flexibilný pracovný čas, šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok, platené voľno a ďalšie finančné benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Ďalej máš ako zamestnanec nárok na odmeny pri životných jubileách, sociálnu výpomoc, príspevok na ošatenie, jednorazový príspevok na športové alebo spoločenské podujatie regionálneho významu alebo v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, príspevok na kultúrne a športové podujatia či na doplnkové dôchodkové sporenie.

Aby toho nebolo málo, ak uspeješ na pohovore, získaš možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy, rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica), možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko) a špeciálne ponuky (zľavy v cestovných kanceláriách na dovolenky, zľavy do divadla, zľavy na poistenie).

Referent mobilného dohľadu

Pri výkone tejto pracovnej pozície dostaneš aj služobnú zbraň. Pôsobiť budeš v rámci Colného úradu Trnava v úseku správy spotrebných daní na Stanici colného úradu Senica.

Musíš mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie. Ďalšie špecifické požiadavky na vzdelanie nie sú stanovené.

Hlavnou náplňou práce referenta mobilného dohľadu je vykonávanie jednoduchých kontrolných činností, ako napríklad fyzická kontrola dopravných prostriedkov, tovaru, dokladov a osôb, ako aj miestnych zisťovaní.

Taktiež budeš pripravovať podklady na rozhodovanie na úseku colného dohľadu a správy spotrebných daní na úrovni stanice colného úradu. Táto pozícia zahŕňa aj prácu so strelnou zbraňou.

Výberové konanie sa uskutoční 20. decembra 2023 o 8:30. Pre overenie spĺňania požiadaviek budeš musieť prejaviť dostatočnú spôsobilosť v rámci ovládania štátneho jazyka a absolvovať psychologické vyšetrenie či previerku fyzickej zdatnosti. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je najneskôr do 17. decembra 2023.

Podmienky prijatia sú rovnaké ako aj pri ostatných pozíciách. Na výplatnej páske dostaneš 1 087,00 €, pričom z toho 921,00 € predstavuje funkčný plat a 166,00 € osobitný príplatok. K tomu ti môžu prideliť aj maximálny výškový prídavok za výsluhu rokov, ktorý sa posudzuje individuálne na základe dĺžky započítateľnej praxe.

Osobný príplatok môžeš dostať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru, a dokážeš získať aj pridelenie hodnostného príplatku. Predpokladaný termín nástupu na túto pracovnú pozíciu je 1. februára 2024.

Tu však zoznam voľných pracovných pozícií ani zďaleka nekončí. Na webovej stránke Finančnej správy toho nájdeš oveľa viac.

Zdroj: FS SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá