Fotky mla­díka, ktorý ris­kuje život, aby nafo­til Buda­pešť z čo naj­lep­šieho uhla

Nina Matejčeková / 13. apríla 2016 / Tools a produktivita

Viac ako šesť rokov lie­zol Tamás Riz­savi po naj­výz­nam­nej­ších stav­bách v Buda­pešti. Lie­zol na veže, pamiatky alebo budovy, prosto na všetko, z čoho mohol vytvo­riť čo naj­lep­šie obrázky a zdo­ku­men­to­vať jeho rodné mesto.

Tamás sa snaží zachy­tiť mesto stále v inom svetle a dokonca v odliš­nom počasí, pre­tože chce všet­kým doká­zať, že Buda­pešť je krásna.

To, že to myslí vážne, doka­zuje aj fakt, že pre čo naj­lep­šie snímky doká­zal mla­dík ris­ko­vať aj svoj život. Veď posúďte sami…

Týmto by som chcel doká­zať svetu, že som hrdý na mesto, v kto­rom žijem.”

1048766_1011495158876777_8143330644706550719_o-57091ceb956f2__88010834878_1057223407637285_1211509693502071845_o-57091ced97af9__880IMG_0155s-570916d002d10__880IMG_0195s-57090f76e9a0e__880IMG_0368s-57090f7b2aaeb__880IMG_1056s-57090f7f05117__880IMG_1200s-57090f82450a8__880IMG_1658s-57090f86aa811__880IMG_1904s-57090f8af120c__880IMG_3644s-57090f9b98516__880IMG_4290s-57090fa51ae2f__880IMG_4593s-57090fae2e6dc__880IMG_4678s-57090fb161f49__880IMG_4685s-57090fb760cd0__880IMG_4765s-57090fbe50658__880IMG_4796s-57090fc15daf7__880IMG_4844s-57090fc8ecfeb__880IMG_5133tss-57090fd219ef8__880IMG_5160s-57091cbe505be__880IMG_6737s-57090fd8e9ce4__880IMG_6743s-57090fdd1293d__880IMG_7173s-57090fe3b17a5__880IMG_8733s-57090fec0fb4b__880IMG_9530s-57090ff1bac06__880IMG_9567s-57090ff4b8b87__880IMG_57122s-57090ffa861c3__880MG_8615s-57091c3355dab__880

Zdroj: Vedelisteze.sk, Tamáš Riz­savi, zdroj foto­gra­fií: Tamáš Riz­savi

Pridať komentár (0)