Hrozí pokuta 100 eur a zhabanie technického preukazu. Pri vylepšení auta si daj pozor na „začiatočnícke chyby“

  • Ak si chceš na auto dať tmavú fóliu, dávaj pozor na obmedzenia
  • Za ich porušenie môžeš dostať pokutu až 100 eur
  • Môžu ti zabaviť aj technický preukaz
vodicak, pokuta
Ilustračné foto Canva/Keenan Constance, Canva/Nomadsoul1
  • Ak si chceš na auto dať tmavú fóliu, dávaj pozor na obmedzenia
  • Za ich porušenie môžeš dostať pokutu až 100 eur
  • Môžu ti zabaviť aj technický preukaz

Na cestách už vidno čoraz menej áut, ktoré nemajú nejakým spôsobom tónované sklá. Ide o nanesenie špeciálnej fólie na povrch skla vozidla. Účelom je pritom hlavne ochrana súkromia či ochrana pred prenikaním slnečných lúčov a UV lúčov.

Rôzne fólie sa líšia svojou priepustnosťou svetla. To, ako môžeš svoje sklá na aute tónovať, upravuje zákon o cestnej premávke. Na Slovensku nie je možné úplne začierniť sklo na dverách vodiča a ani čelné sklo. Dôležitá je aj certifikácia, bez ktorej môžeš dostať pokutu.

Čo hovorí zákon

V súčasnosti neexistuje medzinárodný predpis, podľa ktorého by bolo možné udeliť typové schválenie. Každá krajina si teda môže navrhnúť vlastné technické požiadavky a udeľovať tzv. národné typové schválenie na základe národnej legislatívy. Používanie fólií na zasklených plochách motorových vozidiel, ako dodatočnej výbavy, upravuje vyhláška.

Podľa zákona a vyhlášky je na Slovensku povolené používať fólie na zasklených plochách motorových vozidiel na zadných bočných sklách a na zadných sklách vozidiel kategórie M1 a N1, a tiež kategórie M2 a M3, pokiaľ má vozidlo pravé vonkajšie spätné zrkadlo. Rovnako je dovolené používať bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla. Musia byť však čírej farby a nalepiť ich môžeš všade s výnimkou čelného skla.

Červenou čiarou však nie je ani čelné sklo, na ktoré stále môžeš nalepiť určitú formu fólie. Je ňou tzv. zatemňovací pás, ktorý však musí spĺňať určité podmienky.

Podľa zákona musí pás byť „umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla a bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla“. Zároveň pás môže zasahovať najviac 10 centimetrov od vrchného okraja čelného skla.

Zadržanie technického preukazu

Ak nemáš osvedčenie, podľa portálu Máte právo, budeš musieť fóliu odstrániť alebo prelepiť. Pokutu môžeš dostať vo výške do 100 eur a v blokovom konaní 50 eur. Kým si nedáš fóliu do súladu so zákonom, môžu ti policajti zadržať technický preukaz od vozidla. 

Ak máš totiž fóliu, ktorá nie je v súlade so zákonom, môžu ti policajti zadržať technický preukaz od vozidla. Fólia alebo tónovanie neschváleného typu sa považuje za nedostatok, ktorý spôsobuje nedostatočný výhľad z vozidla a tým ohrozuje bezpečnosť a plynulosť premávky. Každá fólia, ktorá je schválená, musí byť čitateľne a trvanlivo označená certifikačnou nálepkou. Tá má obsahovať typové označenie fólie a jej pôvod. Okrem toho musíš so sebou nosiť aj osvedčenie o technickej spôsobilosti fólie, ktoré obsahuje značku a typ nalepenej fólie, EČV a firmu, ktorá montáž realizovala.

Zdroje: Máte právo, Ministerstvo dopravy SR

Najnovšie videá

Trendové videá