Infografika: Toto je zoznam najbizarnejších vecí, ktoré Slováci tento rok hľadali na Googli

  • Aj takto, deň pred koncom roka budeme bilancovať
  • Nie však v oblasti toho, čo sme počas posledných 12 mesiacov stihli, a na čom máme popracovať
  • Trošku to odľahčíme a pozrieme sa na 14 najbizarnejších vecí, ktoré Slováci googlili počas roka 2018
collage
MarketWatch/topsimages.com
  • Aj takto, deň pred koncom roka budeme bilancovať
  • Nie však v oblasti toho, čo sme počas posledných 12 mesiacov stihli, a na čom máme popracovať
  • Trošku to odľahčíme a pozrieme sa na 14 najbizarnejších vecí, ktoré Slováci googlili počas roka 2018

Pamätáš si ešte pravidelný zoznam z dát samotného Googlu, ktorý prezrádza, ktoré pojmy sme do obľúbeného vyhľadávača zadávali počas roka najčastejšie? „Slo­ven­ské Trendy roka opäť raz do­ka­zujú, že Slo­váci sú špor­to­vým ná­ro­dom, resp. ich zau­jí­majú vý­znamné sve­tové špor­tové uda­losti, kde in­ten­zívne sle­du­jeme vý­kony slo­ven­ských špor­tov­cov a špor­tov­kýň, ale aj na­šich za­hra­nič­ných ob­ľú­ben­cov. K stá­li­ciam ako Maj­strov­stvá sveta v ho­keji či Tour de France sa pri­dali aj Zimné olym­pij­ské hry, kde si ho­kej do­konca vy­bo­jo­val aj svoju vlastnú priečku. Top Tren­dom roka kra­ľujú Maj­strov­stvá sveta vo fut­bale, kde pa­ra­doxne slo­ven­ský tím ab­sen­to­val,“ po­ve­dala Alž­beta Hou­za­rová, PR ma­na­žérka Go­oglu pre Českú re­pub­liku a Slo­ven­sko. Viac si prečítaj TU.

Aby sme však koniec roka odľahčili a ohliadli sa za ním s úsmevom na perách, prinášame ti rebríček, ktorý zostavil Mikuláš Prokop z agentúry Visibility. Každoročne sa pozrie totiž na to, čo zvláštne (bizarné) sme do vyhľadávača zadávali. V roku 2016 to bolo napríklad zisťovanie, ako je to s Hello Kitty satanizmom, ako sa dá ochorieť alebo ako stať tajným agentom. V roku 2017 to zase bolo hľadanie pečiatok od lekárov na stiahnutie, ako oklamať automat či zisťovanie „ako som otehotnela“. Aj tento rok je v zozname 14 „highlightov“, ktoré nájdeš v priloženej infografike.

*V zátvorke za každým pojmom nájdeš, koľkokrát ho ľudia hľadali v priemere každý mesiac.

Zdroj: Visibility

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech