Jeden z najväčších projektov na Slovensku vôbec. V Petržalke vyrastie nová futuristická cirkevná štvrť

  • Nová mestská časť by mohla ubytovať 8 400 ľudí, čím by šlo o jeden z najväčších developerských projektov nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku
  • Pribudnúť má taktiež 8 990 parkovacích miest a ďalších 1 739 v záchytných parkovacích domoch
  • Za developerskym projektom stojí Rímskokatolícka cirkev
BeFunky-collage-82
Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor / JELA
  • Nová mestská časť by mohla ubytovať 8 400 ľudí, čím by šlo o jeden z najväčších developerských projektov nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku
  • Pribudnúť má taktiež 8 990 parkovacích miest a ďalších 1 739 v záchytných parkovacích domoch
  • Za developerskym projektom stojí Rímskokatolícka cirkev

V bratislavskej mestskej časti Petržalka by mala vyrásť nová zóna pre potreby administratívy, bývania a rekreácie. Polyfunkčná štvrť pribudne na jej kraji. Podľa najnovších informácií, megaprojekt začne urbanizáciou Kapitulského dvora.

Za developerskym projektom stojí samotná Rímskokatolícka cirkev. Vlastní pozemky, na ktorých by mala po dostavbe jedného z najväčších projektov na Slovensku stáť štvrť, ktorej vizualizácie pred pár dňami zverejnila mestská časť. Na obrázkoch je vidieť administratívne budovy, byty a dominantný kostol. 

zdroj: Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor / JELA

Nová časť mesta sa bude nachádzať západne od existujúcej zástavby Petržalky. Momentálne je tam nezastavaná plocha od severu vymedzenej Cestou 61, od západu zasa diaľnicou D2, juh ohraničuje Bratská ulica a východ Kaukazská.

Portál Bratislavské noviny píše, že kľúčovým vlastníkom pozemkov je Bratislavská arcidiecéza, ktorá v tejto časti Petržalky vlastní rozsiahle plochy. 

Vypracovanie plánu, ktorým má zaregulovať dané územie, schválili petržalskí miestni poslanci už v novembri 2017. Vedenie miestneho úradu vtedy poukázalo na to, že je tam plánovaná výstavba a nie je zatiaľ vydané žiadne obmedzenie vo forme územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia nejakého investičného zámeru.

zdroj: Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor / JELA

Hlavným dôvodom pre spracovanie je potreba ďalej rozpracovať a spodrobniť riešenia obsiahnuté v územnom pláne hlavného mesta schváleného v roku 2017. Nie je postačujúcim podkladom pre podrobnejšiu reguláciu územia z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia,“ uvádza sa v materiáli.

Súčasný návrh vypracovala spoločnosti JELA vedená odborníčkou na územné plánovanie Jelou Plencnerovou. V dokumentácii rieši funkčné usmerňovanie investícií tak, aby na danej ploche vznikla mestská polyfunkčná štvrť, ktorá vhodne doplní Petržalku.

Autorky projektu chcú vytvoriť nové príťažlivé zelené miesta, parkovacie plochy a má efektívne riešiť dynamickú aj statickú dopravu. 

zdroj: Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor / JELA

Podpora cyklodopravy či Viedenská električka

Územie je podľa plánu rozdelené na 12 sektorov, v ktorých by okrem bývania mali vzniknúť aj pracovné miesta. Štvrť má tak vytvoriť prostredie na život všetkých vekových a sociálnych skupín a docieliť infraštruktúrou dobrú dostupnosť do mesta tak, aby minimalizovala potrebu využívania individuálnej automobilovej dopravy.

Ďalej rieši dopravu napojeniami na už existujúce cestné siete. Predovšetkým na Viedenskú cestu a Bratskú ulicu, čím sa umožní aj napojenie na diaľnicu D2.

Upratovanie zabíja kreativitu. Nábytkári sa preto spojili s LEGO a vznikla škatuľa, ktorá sa uprace sama

Mestská hromadná doprava momentálne nie je do územia zavedená, čo autorky navrhujú zmeniť. Prinášajú zavedenie koľajovej električky, autobusov a trolejbusov, a taktiež spomínajú aj obnovenie Viedenskej električky. Prezentujú aj ekologickejšie riešenia v podobe veľkorysých cyklotrás. 

Cez územie zóny sú navrhnuté nové lokálne cyklistické trasy nasledovne : v severojužnom smere spája cyklotrasa oblasť ul. Bratská a nová Viedenská, s doplnkovou trasou pozdĺž navrhovaného hlavného bulváru zóny ( popri nemocnici a nákupnom centre ), vzápadno-východnom smere spája cyklotrasa lokalitu stredoškolského campusu s Úderníckou ulicou a v pokračovaní aj so stanicou ŽSR na Kopčianskej ulici,“ píšu odborníčky v návrhu.

zdroj: Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor / JELA

Plánovaný projekt počíta s umiestnením parkovacích miest pre 8 990 áut, pričom až 90 % z nich bude umiestnených v podzemí plus ďalších 1 739 parkovacích miest v záchytných parkovacích domoch. 

Nová štvrť ubytuje vyše 8 000 ľudí

V novej mestskej časti by mohlo vzniknúť 2 482 bytov pre približne 5 200 obyvateľov, ako aj 1134 apartmánov a nájomných jednotiek pre takmer 2 400 obyvateľov.

Návrh zohľadňuje aj sociálne zariadenia ako senior centrum s 280 obyvateľmi a školský kampus s 540 študentmi. 

Celkový počet obyvateľov by tak mohol prevýšiť 8 400, čím by šlo o jeden z najväčších developerských projektov nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. 

zdroj: Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor / JELA

Nesto – Bratislavská mestská časť

Návrh Územného plánu zóny Kapitulský dvor bol predložený a momentálne Petržalka začína s jeho prerokovávaním. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 16. októbra. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke, kde zároveň predmetný návrh ÚPZ zverejnila.

Zároveň je na 23. septembra naplánované verejné prerokovanie návrhu, uskutoční sa v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici. 

Lokalitu označila mestská časť za rozvojové územie s veľkým potenciálom. V blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, kde sa nachádza bunker a vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, by mala napríklad vzniknúť prvá kreatívna mestská štvrť v hlavnom meste s názvom Nesto.

Zdroje: SITA, Petrzalka.sk, Bratislavské noviny, TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK