Jed­lé vod­né bub­li­ny. Ten­to geniál­ny vyná­lez čosko­ro nahra­dí plas­to­vé fľa­še

interez.sk / 13. apríla 2017 / Eko

zdroj: crowdcube/Ooho!

Plas­to­vé fľa­še by moh­li byť čosko­ro minu­los­ťou. Usi­lu­je sa o to spo­loč­nosť Ooho!, kto­rá navrh­la sku­toč­ne úžas­nú revo­lú­ciu v bale­ní vody. Vodu plá­nu­je namies­to neeko­lo­gic­ký­ch plas­to­vý­ch fliaš, umiest­ňo­vať do oba­lov, kto­ré sú plne eko­lo­gic­ké a ich neškod­nosť sa dá potvr­diť už len tým, že pokoj­ne ten­to obal môže­te zjesť. 

Bubliny sú vyrobené z prírodného extraktu vytvoreného z morských rias. Tento produkt sa tak stáva nezávislým na rope a plaste a posúva nás do ekologickej budúcnosti. Keďže sú bubliny vyrobené z prírodného a jedlého materiálu sú plne odbúrateľné v prírode. Ak by ste bublinu nezjedli a zahodili, tak tá sa v prírode rozloží za približne 4 až 6 týždňov.

skippingrockslab.com/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!

Tím predstavil tento veľmi zaujímavý koncept už v roku 2013. Od tej doby tvrdo pracovali, aby svoj koncept pretavili do reality. Pomocou crowfundingovej kampane už na projekt vyzbierali 800 tisíc dolárov (754 tisíc eur), čo nasvedčuje, že tisíce ľudí dúfa v úspešnosť tohto jedinečného projektu.

skippingrockslab.com/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!

A má prečo. Vzhľadom k tomu, že iba v USA sa ročne vyprodukuje až 35 miliárd plastových fliaš, ktoré sa rozkladajú stovky rokov, je takýto projekt skutočne veľmi potrebný.

crowdcube/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!

Pevne dúfame a veríme, že čoskoro sa takáto voda objaví v obchodoch po celom svete a naša planéta sa konečne odbremení od jednej veľkej environmentálnej záťaže.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)