LEAF Academy ukázala svoj pripravovaný kampus. Na Slovensku podobný projekt nemá obdoby

  • Medzinárodná stredná internátna škola LEAF Academy v treťom roku svojej existencie spustila výstavbu svojho budúceho kampusu
  • Moderný areál na svetovej úrovni sa bude nachádzať v obci Vištuk, ktorá spája výhody blízkosti Bratislavy a možnosti spolupráce s miestnymi komunitami v regióne
 srcset
LEAF Academy
  • Medzinárodná stredná internátna škola LEAF Academy v treťom roku svojej existencie spustila výstavbu svojho budúceho kampusu
  • Moderný areál na svetovej úrovni sa bude nachádzať v obci Vištuk, ktorá spája výhody blízkosti Bratislavy a možnosti spolupráce s miestnymi komunitami v regióne

LEAF Academy, ktorej poslaním je rozvoj mladých ľudí s potenciálom stať sa v budúcnosti lídrami, tak bude schopná výrazne rozšíriť rady svojich študentov
Nový kampus v jeho prvej fáze poskytne na 94 000 m2 priestor na štúdium a život až 400 študentom a tiež učiteľom, ich rodinám a ostatným zamestnancom školy.

Projekt nového školského kampusu prešiel do realizačnej fázy prvým slávnostným výkopom za účasti riaditeľa školy Mateja Sapáka, architekta Petra Steca, riaditeľky Bogle Architects Barbory Markechovej a starostu obce Vištuk, Ľubomíra Jelíneka. Týmto symbolickým aktom odštartovali výstavbu unikátneho školského areálu, aký na Slovensku nemá obdobu.

LEAF Academy je medzinárodná stredná internátna škola, ktorá poskytuje vzdelanie svetovej úrovne aktívnym študentom, bez ohľadu na ich socioekonomické zázemie. Riaditeľ LEAF Academy, Matej Sapák, vysvetľuje ako kampus naplní víziu školy: “Vlastný kampus, ktorý v sebe bude spájať priestor na vzdelávanie, šport, bývanie a študentské aktivity, pomôže posilniť komunitu, vytvoriť priestor, kde študenti môžu objavovať a rozvíjať svoje silné stránky a charakter. Našou ambíciou je stať sa okrem vytvorenia vhodného prostredia v rámci kampusu tiež aktívnou súčasťou malokarpatského regiónu a organicky sa prepojiť s komunitami a organizáciami v okolí.”

Kľúčovým predmetom a zručnosťou, ku ktorej LEAF Academy systematicky vedie svojich študentov, je podnikavé líderstvo, ktorému bude v rámci areálu školy venovaná samostatná budova. V nej sa bude nachádzať množstvo coworkingových priestorov pre študentov, s cieľom podporiť inovatívne myslenie a vzájomnú spoluprácu. Ich súčasťou bude aj dielňa určená na vývoj prototypov produktov, ktoré na LEAF Academy vznikajú na hodinách podnikavého líderstva. Podporou pre študentov bude aj miestnosť s najmodernejšou technikou, určená na ich experimenty v rámci programovania a robotiky.

Nový kampus študentom poskytne priestor na rozvoj v oblasti rozvoja charakteru a potrebnú sebareflexiu, či už vďaka lokalitoe kampusu v dotyku s prírodou, alebo priestorom interiérov a exteriérov. Okrem toho budú študenti zapojení aj do starostlivosti o kampus, budú sa podieľať napríklad na údržbe záhrady, či upratovaní.

Na všetkých fázach prípravy projektu sa podieľali špičkoví domáci a zahraniční architekti – od ideového konceptu, cez urbanizmus, architektúru až po návrh vonkajších priestorov a interiérov. Vznikol tak projekt, ktorý zodpovedá svetovým nárokom na stredoškolský areál 21. storočia. Architektúra kampusu sa vyznačuje inovatívnym dizajnom, ktorý sa odvoláva na architektúru vidieckych stavieb. Počas výstavby a prevádzky kampusu bude tiež kladený mimoriadny dôraz na udržateľnosť a ekológiu.

Rezidenčné časti projektu ašpirujú na certifikáciu BREEAM na najvyššej úrovni – Outstanding, ktorá na Slovensku zatiaľ nebola udelená žiadnej rezidenčnej budove. Ideový koncept kampusu bol vytvorený architektom Petrom Stecom a architektmi z ateliéru Soma architecture. Následne ho rozpracoval renomovaný architektonický ateliér Bogle Architects. Ten zároveň navrhol aj prvú fázu výstavby, na ktorej spolupracuje s krajinnými architektmi z Ateliéru Krejčířikovci.

,,Navrhovanie internátnej školy s takým unikátnym študijným programom bolo pre nás potešením a výzvou zároveň. Vidiecka lokalita Vištuku ponúka všetky predpoklady na vytvorenie progresívneho kampusu, ktorý citlivo zapadne do okolitého prostredia. Naše skúsenosti s navrhovaním vzdelávacích budov po celom svete nám pomohli vo vytvorení inšpiratívneho a zároveň inovatívneho vzdelávacieho prostredia pre študentov,” hovorí Barbora Markechová, riaditeľka Bogle Architects.

Okrem školských budov, laboratórií a umeleckých priestorov bude súčasťou areálu aj študentský internát a učiteľské byty. Nebude chýbať ani telocvičňa, vonkajšie športoviská, knižnica a lekárska ambulancia, ktoré LEAF Academy plánuje sprístupniť aj občanom Vištuku. Súčasťou projektu bude taktiež revitalizácia územia Greftov (Starých Sadov) na lesopark s chodníčkami, detským ihriskom, amfiteátrom, triedami v prírode a oddychovými altánkami.

Zmeny, ktoré školský kampus prinesie, komentoval aj starosta obce Vištuk: „Veľmi si vážime, že zástupcovia školy s nami od začiatku otvorene diskutujú o svojom zámere, o čom sú priebežne informovaní aj občania. Realizáciou tohto projektu obec získava silného partnera do budúcich vzájomne výhodných projektov, čo môže byť pre našu obec veľkým rozvojovým impulzom, prinesie to ľuďom prácu, nové možnosti realizácie a mladým ľuďom možnosť rozšíriť si obzory,” hovorí starosta obce, Ľubomír Jelínek.

Zdroj: TS

Najnovšie video