Zoznam prírodných kúpalísk na Slovensku sa rozšíril. Toto je súpis plôch, kde môžeš stráviť tropické dni bez rizika

 • ÚVZ SR zverejnil zoznam vôd určených na kúpanie
 • Pribudli tri nové plochy, potešia sa na najmä Stredoslováci
 • Kúpacia sezóna oficiálne začala
kúpanie prírodné kúpaliská
Ilustračná foto Reprofoto:TASR/Martin Baumann, Milan Kapusta
 • ÚVZ SR zverejnil zoznam vôd určených na kúpanie
 • Pribudli tri nové plochy, potešia sa na najmä Stredoslováci
 • Kúpacia sezóna oficiálne začala

Leto 2024 je oficiálne tu a na Európu mieria veľké horúčavy. Osvieženie v tropických dňoch ponúkajú nielen kúpaliská, ale aj vodné plochy, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. 

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) informoval, že medzi vody určené na kúpanie (ďalej len „VUK“) pribudli až tri nové plochy. Poteší to najmä ľudí z okolia Banskej Štiavnice, ale aj Východoslovákov. 

Vďaka informáciám ÚVZ SR ti prinášame kompletný zoznam vôd, kde sa môžeš počas leta bez obáv kúpať aj ponárať. 

Čo je VUK?

„Voda určená na kúpanie je akákoľvek prírodná povrchová vodná plocha vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou príslušného orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa,“ informuje ÚVZ SR.

Avšak ak máš za svojím domom jazero či štrkovisko, ktoré nie je uvedené na zozname vyhovujúcich vôd, neznamená to hneď, že nemá dostatočnú kvalitu.

Ako Úrad verejného zdravotníctva informuje, taktiež neplatí, že uvedené prírodné kúpaliská budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny. Kúpacia sezóna na Slovensku je spravidla obdobím od 15. júna do 15. septembra.

Hodnotenie kvality

Odborníci monitorujú schválené vodné plochy počas celej kúpacej sezóny. Toto monitorovanie, hodnotenie a reportovanie kvality vody na lokalitách, ktoré sú zaradené v zozname, sa vykonáva podľa špecifických požiadaviek európskych kritérií.

To, či je vodná plocha vhodná na rekreáciu, posudzujú odborníci na základe výsledkov analýz mikrobiologických ukazovateľov. Odborníci hodnotia vodné plochy na základe národných a európskych požiadaviek.

Vodné plochy sú následne klasifikované v 4 triedach kvality. „Uvedená klasifikácia reprezentuje vzhľadom na spôsob hodnotenia dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa však počas kúpacej sezóny nemusí zhodovať s aktuálnym stavom,“ upozorňuje ÚVZ SR.

Počas kúpacej sezóny sa totiž môže stav vodnej plochy líšiť. Tento stav a prípadné riziká, ktoré by mohli v súvislosti s využívaním vodných plôch vzniknúť, sa hodnotia na základe porovnania aktuálnych výsledkov odberov s limitmi, ktoré stanovuje národný predpis, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Z tohto vyplýva, že ak aj sú niektoré lokality klasifikované nižšie, ako je najvyšší stupeň, kvalita ich vody na kúpanie počas sezóny môže byť vyhovujúca.

Tri nové plochy

Tohto roku ÚVZ SR vyhlásilo za vyhovujúce plochy na rekreáciu tri lokality – Palcmanská Maša, Klinger a Belianske jazero. V zmysle vodného zákona má Slovensko celkovo vyhlásených 35 lokalít za VUK. 

Zároveň odborníci monitorujú aj iné plochy, tento rok je to približne ďalších 50 prírodných vodných plôch. Tie nepatria do zoznamu VUK, verejnosť ich však využíva na rekreačné kúpanie či iný druh rekreácie.

Názov lokality, začiatok a koniec kúpacej sezóny 

 • Ružiná – pri obci Divín   17.6.2024 – 31.8.2024
 • Ružiná – pri obci Ružiná   17.6.2024 – 31.8.2024
 • Pláž ORMET    1.6.2024 – 15.9.2024
 • Drieňok    15.6.2024 – 6.9.2024
 • Dolno Hodrušské jazero    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Veľké Richnavské jazero    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Počúvadlianske jazero    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Veľké Kolpašské jazero    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Vindšachtské jazero    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Klinger    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Belianske jazero    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Ivanka pri Dunaji    15.6.2024 –15.9.2024
 • Zlaté piesky    1.6.2024 – 15.9.2024
 • Vajnorské jazero    15.6.2024 – 15.9.2024
 • Slnečné jazerá    15.6.2024 – 15.9.2024
 • Vinianske jazero    29.6.2024 – 31.8.2024
 • Zemplínska šírava – Biela hora, Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov 29.6.2024 – 31.8.2024
 • Pod Bukovcom    17.6.2024 – 15.9.2024
 • Ružín    17.6.2024 – 15.9.2024
 • Veľká Domaša – Tíšava    1.7.2024 – 31.8.2024
 • Veľká Domaša – Valkov    17.6.2024 – 31.8.2024
 • Veľká Domaša – Dobrá pláž    10.6.2024 – 15.9.2024
 • Veľká Domaša – Holčíkovce    10.6.2024 – 15.9.2024
 • Veľká Domaša – Poľany    10.6.2024 – 31.8.2024
 • Veľká Domaša – Nová Kelča    10.6.2024 – 15.9.2024
 • Veľká Domaša – Nová Kelča – poloostr. Krym    10.6.2024 – 15.9.2024
 • Zelená voda    3.6.2024 31.8.2024
 • Šulianske jazero    17.6.2024 31.8.2024
 • Kunovská priehrada    10.6.2024 15.9.2024
 • Liptovská Mara    15.6.2024 – 31.8.2024
 • Palcmanská Maša    17.6.2024 – 31.8.2024
Zdroj: ÚVZSR

Najnovšie videá

Trendové videá