Alexandra Niková

Redaktorka

Narodila sa v Košiciach, v Bratislave študuje na magisterskom stupni, odbor scenáristiky a dramaturgie filmu na VŠMU. Pracovala v rôznych odvetviach, kde prvoradá bola komunikácia s ľuďmi. Masmediálna komunikácia je jej blízka, nakoľko ju vyštudovala už na strednej škole. Zaujíma sa najmä o aktuálne dianie na Slovensku a v zahraničí, obzvlášť z kriminálnej oblasti, psychológie a vedy.