Slovenským kameňom úrazu je školstvo. Sme na samom chvoste V4 aj celej Európy

  • Vzdelanie má byť pilierom každej vyspelej spoločnosti a podľa posledných meraní v tejto oblasti poriadne zaostávame
  • Slovensko sa zaradilo až na 58. miesto rebríčka zo 181 hodnotených krajín a je na poslednom mieste spomedzi krajín V4
  • Najviac u nás zlyháva ľudský faktor, celkom dobre si ale vedieme pri otvorenosti ekonomiky
element5-digital-352046-unsplash
Unsplash
  • Vzdelanie má byť pilierom každej vyspelej spoločnosti a podľa posledných meraní v tejto oblasti poriadne zaostávame
  • Slovensko sa zaradilo až na 58. miesto rebríčka zo 181 hodnotených krajín a je na poslednom mieste spomedzi krajín V4
  • Najviac u nás zlyháva ľudský faktor, celkom dobre si ale vedieme pri otvorenosti ekonomiky

Štúdia KPMG UK The Growth Promise Indicators 2018 v januári predstavila výsledky meraní, ktoré majú reprezentovať nestranný pohľad na potenciál krajiny. Je niekoľko základných faktorov, ktoré ho môžu rozvíjať či brzdiť a práve tieto dáta majú ekonomiky predstavovať potenciálnym investorom ako príležitosti rozvoja svojho podnikania. Základom novovytvorených štatistík je päť hlavných sledovaných pilierov ekonomiky, ktoré ovplyvňujú produktivitu krajiny. Makroekonomická stabilita (štátny dlh a miera vládneho deficitu), otvorenosť ekonomiky (zahraničné investície), kvalita infraštruktúry (doprava, technológie,…), sila verejných inštitúcií (napríklad nezávislosť súdnictva, transparentnosť a efektivita využívania verejných financi) a ľudský kapitál (vzdelanie, priemerná dĺžka života). 

Zo 181 testovaných krajín sa Slovensko objavilo na 58. mieste, s nie veľmi lichotivými výsledkami. Celkovo sme sa umiestnili na chvoste spomedzi celej skupiny V4 a naším najväčším problémom má byť pri prosperite ekonomiky ľudský kapitál a s ním spojený systém vzdelávania. Do tejto kategórie sa započítavajú faktory, ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov alebo priemerná dĺžka života.

Mohli sme dostať najvyššiu známku 10 bodov, no obstáli sme len na chabých 3,66 bodu, pričom ostatné krajiny V4 dosiahli najmenej 6,6 bodu a viac. Lepšie ako my je na tom dokonca aj Bosna a Hercegovina, ktorá sa zo sledovaných Európskych krajín umiestnila na úplne poslednom mieste, alebo predposledná Moldava a Albánsko. Bill Michael, senior partner KPMG vo Veľkej Británii, hovorí: „Je veľmi dôležité, aby krajiny investovali do správneho vzdelávania a odbornej prípravy, aby vybavili budúce generácie zručnosťami, ktoré budú potrebovať k úspechu o 10 alebo 20 rokov. Technologický pokrok totiž začína prepisovať pravidlá globálnej ekonomiky.“

zdroj: assets.kpmg.com

Hoci práve tento index nás posunul na 10. priečku odspodu v rámci Európy, o niečo lepšie bodové ohodnotenie sme dosiahli pri makroekonomickej stabilite, kde sme získali dokopy 6,01 bodu a zaostávajú za nami také krajiny, ako napríklad Holandsko, Fínsko, Británia, ale napríklad aj Kanada. V oblasti otvorenosti ekonomiky, ktorá ráta s prítokom zahraničných investícií, sme však dosiahli vysoké hodnotenie v podobe 8,62 bodu, no sú aj krajiny, ktoré obišli s plným počtom desiatich bodov – napríklad Luxembursko alebo Írsko. V oblasti kvality infraštruktúry Slovensko dosiahlo 4,65 bodu a sila verejných inštitúcií je ohodnotená len 4,65 bodmi.

Európske krajiny, od ktorých sa môžeme učiť najviac, sú Holandsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Švédsko a Island. Tieto všetky krajiny sa podľa aktuálnych meraní KPMG umiestnili v TOP 10 a spoločnosť im tu robí už len Hong Hong a Singapur.

Zdroj: KPMG, kpmg.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech