Lucia prináša revolúciu do zastaralého slovenského školstva. S jej inovatívnym startupom sa deti učia s radosťou

  • Ponúkajú širokú škálu e-learningov, digitálnych hier a aplikácií
  • Aktuálne témy sa snažia sprostredkovať cieľovému publiku hravou a zábavnou formou
Lucia Lalka, Eduvision
Ilustračná fotografia, LinkedIn/Lucia Lalka, TASR/Milan Kapusta
  • Ponúkajú širokú škálu e-learningov, digitálnych hier a aplikácií
  • Aktuálne témy sa snažia sprostredkovať cieľovému publiku hravou a zábavnou formou

Lucia Lalka, zakladateľka slovenského startupu Eduvision, sa od roku 2004 venuje e-learningu a digitálnemu vzdelávaniu. Jej cesta začala počas štúdia vo francúzskom Clermonte Ferrand, kde pochopila význam formy vzdelávania rovnako ako jeho obsahu.

Eduvision, založený v roku 2021, prináša revolučné prístupy do tradičného vzdelávacieho systému prostredníctvom personalizovaných učebných plánov a technológií umelej inteligencie. Cieľom je zaplniť medzery v súčasnom vzdelávacom systéme tým, že sa zameriava na celospoločenské témy a individuálne potreby študentov.

Ich ambíciou je sprostredkovať relevantné a aktuálne témy cieľovému publiku hravou a zábavnou formou, aby mal vzdelávací proces reálny dosah a výsledky. Dôraz kladú nielen na to, čo komunikujú, ale aj na to, ako to komunikujú.

Snažíme sa priniesť nový zážitok z učenia, ktorý vtiahne ľudí do témy, udrží ich pozornosť a zabezpečí vysokú zapamätateľnosť získaných poznatkov. Sme tiež tvorcami viacerých digitálnych projektov pre základné školy na témy ako: klimatická zmena, ochrana životného prostredia, finančná gramotnosť, kritické myslenie, umenie a architektúra. Vďaka digitálnej forme, môžu mať deti aj inú ako klasickú hodinu a preklikať si spolu s učiteľom interaktívny e-learning,“ hovorí Lucia, CEO Eduvision. 

Pre svojich klientov ponúkajú rôznorodú tvorbu

Vytvárajú produkty pre rôzne cieľové skupiny – od školákov (rôzne vekové úrovne) cez firmy a ich zamestnancov až po širokú verejnosť. Ponúkajú širokú škálu e-learningov, digitálnych hier a aplikácií navrhnutých tak, aby obohatili publikum nielen o potrebné vedomosti, ale aj o motiváciu pre ich dlhodobý rast. S dôrazom na praktickú aplikovateľnosť získaných informácií sa Eduvision snaží zabezpečiť, že zúčastnení nezískavajú len teoretické poznatky, ale aj impulzy, ktoré môžu okamžite využiť.

Jedným z ich nedávnych úspechov je vývoj digitálnej hry „Naša značka“, ktorá hravou a interaktívnou formou oboznamuje zamestnancov s firemnými hodnotami, misiou a stratégiou. Využitím umelej inteligencie a gamifikácie dokázali nielen zvýšiť angažovanosť účastníkov, ale aj získať cennú spätnú väzbu, ktorá pomáha formovať budúce vzdelávacie stratégie.

práca na počítači
zdroj: Unsplash/Christin Hume

Ich učebné plány a vzdelávacie systémy ponúkajú množstvo výhod 

Personalizované vzdelávacie systémy zvyšujú efektivitu a zrozumiteľnosť výuky prispôsobením obsahu a formy špecifickým potrebám študentov.

Najväčšou výhodou personalizovaného učebného plánu je, že pomáha rozvíjať silné stránky, talenty a schopnosti študentov v jednotlivých oblastiach. A pri slabších stránkach rešpektuje tempo študenta, spôsob výuky a minimalizuje stres z výsledku a hodnotenia,“ priblížila Lucia. Výsledkom je vyššia úspešnosť a relevantnosť vzdelávania s ohľadom na jedinečné schopnosti každého študenta.

Pomocníkom je aj umelá inteligencia (AI), ktorá im dopomáha k tomu, aby prácu robili efektívnejšie a zaujímavejšie. Používajú ju na vylepšenie hier a vzdelávacích aktivít, čo robí učenie zábavnejším.

Pre niektorých klientov vytvorili projekty s AI, ktoré pomáhajú napríklad v komunikácii v rámci firmy alebo pri budovaní dobrého mena firmy. Týmto spôsobom Eduvision prináša nové a efektívne spôsoby, ako sa učiť a pracovať.

Nepoužívame krabičkové riešenia, ani nerecyklujeme 100-krát prevarené nápady. Na každý projekt sa poctivo pripravujeme a tvoríme ho od úplných základov. Či už hovoríme o metodike, kreatívnom koncepte, gemifikácii alebo o exekúcii. Je to, samozrejme, náročnejšia cesta, ale výsledok je neporovnateľný s bežným modulárnym prístupom k tvorbe digitálneho vzdelávania,“ doplnila Lucia.

Ich víziou je neustále prinášať atraktívne spracované aktuálne témy čo najširšiemu publiku. Ako Lucia dodala na záver: „Bolo by krásne, ak by sa oblasť školstva na Slovensku posunula smerom k 21. storočiu. Špeciálne ak sa bavíme o nejakom systémovejšom nastavení a modernizácii – nielen obsahu, ale aj formy vzdelávania.

Zdroj: Eduvision

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá