Ema Dzurjovčinová

Redaktorka

Narodila sa a vyrastala v Michalovciach. Momentálne študuje posledný ročník v Trnave odbor masmediálna komunikácia. Vždy ju lákali médiá a aktuálne dianie. Je fanúšičkou dobrého jedla, humoru a športu.