Matematické úlohy zo „základky“ si pamätá len 1 z 10 dospelých. Dokáž, že patríš medzi elitu

  • Matematika patrí na základne škole k menej obľúbeným predmetom
  • Viacero zadaní zo „základky“ je ťažších, než si myslíš
  • Trúfaš si na učivo druhého stupňa?
Ilustračné foto
Ilustračné foto, Archív Canva
  • Matematika patrí na základne škole k menej obľúbeným predmetom
  • Viacero zadaní zo „základky“ je ťažších, než si myslíš
  • Trúfaš si na učivo druhého stupňa?

Matematiku neobľubuje viacero študentov a žiakov základnej školy. Buď sa radíš k tým, ktorí ju milujú a počítanie je pre nich hračkou, alebo sa radíš k tej skupine, ktorá matematikou doslova „opovrhuje“.

Napriek tomu, či sa ti to páči, alebo nie, matematiku radíme k tým najdôležitejším predmetom na základnej a niekedy aj na strednej škole. Pre niekoho sú zložitejšie slovné úlohy, iní ťažšie zvládajú rovnice či geometriu.

Mnohí si myslia, že učivo matematiky na základnej škole je len sčítavanie, odčítavanie, násobilka a delenie. Opak je pravdou a mnohé z učív druhého stupňa „základky“ potrápi väčšinu ľudí.

V tomto kvíze sa môžeš otestovať, ako si na tom so svojimi vedomosťami zo základnej školy. Do kvízu sme vybrali učivo 5. a 6. ročníka základnej školy, medzi ktoré často patria napríklad rovnice, počtové operácie s prirodzenými číslami, priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, deliteľnosť prirodzených čísel, desatinné čísla, meranie, obvod a poradie počtových operácií.

Tak čo, trúfaš si na učivo žiakov druhého stupňa základnej školy?

Pozemok má tvar obdĺžnika a rozmery 32 m x 15 m. Aký dlhý je plot okolo pozemku?

antoine-dautry-_zsL306fDck-unsplash
Správne! Nesprávne!

Chlapci trénujú na ihrisku, ktoré je dlhé 80 m a široké 45 m. Koľko metrov prebehli chlapci, keď ihrisko obehli dvakrát?

crissy-jarvis-cHhbULJbPwM-unsplash Unsplash/Crissy Jarvis
Správne! Nesprávne!

Vypočítaj obvod obdĺžnika, ktorého strany merajú 6,3 cm a 2,6 cm

chris-liverani-ViEBSoZH6M4-unsplash Unsplash/Chris Liverani
Správne! Nesprávne!

Ak má číslo na mieste jednotiek niektorú z číslic 0, 2, 4, 6, 8 je deliteľné:

charles-deluvio-zGn2cg9qBvU-unsplash Unsplash/Charles Deluvio
Správne! Nesprávne!

Ak je ciferný súčet čísla deliteľný tromi, tak je toto číslo deliteľné:

joshua-hoehne-AZrBFoXP_3I-unsplash Unsplash/Joshua Hoehne
Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených čísel nie je párne?

tabuľa Unsplash/Roman Mager
Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených čísel je párne?

annie-spratt-JexAuNCfefs-unsplash (1) Unsplash/Annie Spratt
Správne! Nesprávne!

Vypočítaj: 74 - (56 : 8) + 18 =

gayatri-malhotra-4wF66_KWJxA-unsplash Unsplash/Gayatri Malhotra
Správne! Nesprávne!

Vypočítaj: (39 + 25) : 8 + 36 : 4 =

annie-spratt-2cPzM3mam_0-unsplash (1) Unsplash/Annie Spratt
Správne! Nesprávne!

Zapíš desatinným číslom: 4 eurá a 1 cent:

peniaze eura Unsplash/Carlos Pernalete Tua
Správne! Nesprávne!

Zapíš ako desatinné číslo: 317 celých 6 stotín

wu-yi-Bfrk9RCOhRE-unsplash Unsplash/wu yi
Správne! Nesprávne!

Napíš veľkosť uhla v stupňoch a minútach: 135′

antoine-dautry-05A-kdOH6Hw-unsplash Unsplash/Antoine Dautry
Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?

michael-dziedzic-VlZYu3nZIRI-unsplash Unsplash/Michael Dziedzic
Správne! Nesprávne!

Premennú, napr. x, v rovnici nazývame:

fyzika Unsplash/JESHOOTS.COM
Správne! Nesprávne!

Medzi pravou a ľavou stranou lineárnej rovnice je znamienko

jeswin-thomas-hecib2an4T4-unsplash Unsplash/Jeswin Thomas
Správne! Nesprávne!

Ak je podiel 74 a deliteľ je 10, aký je delenec?

thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash Unsplash/ThisisEngineering RAEng
Správne! Nesprávne!

Ovládaš lepšie matematiku ako žiak základnej školy?
Výborne!

joshua-hoehne-AZrBFoXP_3I-unsplash

Matematiku si ešte nezabudol.
Dobre.

crissy-jarvis-cHhbULJbPwM-unsplash

Niečo si ešte pamätáš, no niektoré veci si potrebuješ zopakovať.
Nevadí.

thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash

Nič si z toho nerob. Človek rýchlo zabúda.

Kvíz sme zrevidovali, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný 2. januára 2021.

Zdroje: O škole , O škole , O škole, O škole , O škole, O škole, O škole

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá