Mestská časť Bratislavy dá čerstvým matkám finančný štuchanec. Chce podporiť postavenie rodiny

  • Mamičky v tejto lokalite sa dočkajú finančného príspevku
  • Základnými podmienkami na získanie príspevku je trvalý pobyt matky a narodeného dieťaťa v Petržalke
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, unsplash/Kelly Sikkema,Markus Spiske
  • Mamičky v tejto lokalite sa dočkajú finančného príspevku
  • Základnými podmienkami na získanie príspevku je trvalý pobyt matky a narodeného dieťaťa v Petržalke

Bratislavská Petržalka poskytuje od nového roka matkám novorodencov s trvalým pobytom v mestskej časti jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur.

Bolo načase…

Cieľom je po vzore ďalších mestských častí v Bratislave upevniť postavenie rodiny a pomôcť k zabezpečeniu nevyhnutných výdavkov spojených s materiálnymi potrebami novorodenca.

„Myslím si, že bolo načase, aby sme príspevok zaviedli aj v Petržalke, v podstate v treťom najväčšom meste na Slovensku,“ uviedla predkladateľka návrhu, petržalská poslankyňa Ľudmila Farkašovská.

Logo

Digital Marketing Specialist Seasy

1000 - 1600 €
mesačne
mesačne

zdroj: unsplash/Markus Spiske

Deti narodené po 1. januári 2022

Starosta Petržalky Ján Hrčka poznamenal, že mestská časť zvažovala poskytovanie príspevku už dlhší čas, aj na základe podnetov od obyvateľov. Základnou podmienkou na získanie príspevku je trvalý pobyt matky aj dieťaťa v Petržalke.

„Písomnú žiadosť na predpísanom tlačive je potrebné podať do podateľne Miestneho úradu Bratislava – Petržalka najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa,“ dodáva mestská časť s tým, že o príspevok môže v mene matky požiadať aj otec dieťa.

Finančný príspevok môžu získať iba deti narodené po 1. januári 2022.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie