Michal Martoch o ľuďoch a ich talentoch

  • Firmy sa zameriavajú na technologické zmeny, digitalizáciu a inovácie. Bohužiaľ ale zabúdajú na ľudí, ktorí na takéto zmeny nie sú psychicky pripravení. O tomto svedčí prudký nárast psychických a psychosomatických chorôb v posledných 10-15 rokoch, čo je slepá škvrna a tiež forma vzdoru proti súčasnému tlaku.
  • Firmy sa zameriavajú na technologické zmeny, digitalizáciu a inovácie. Bohužiaľ ale zabúdajú na ľudí, ktorí na takéto zmeny nie sú psychicky pripravení. O tomto svedčí prudký nárast psychických a psychosomatických chorôb v posledných 10-15 rokoch, čo je slepá škvrna a tiež forma vzdoru proti súčasnému tlaku.

Čo by ste odporučili spoločnostiam, aby ich zamestnanci mali menej stresu a boli celkovo v práci spokojnejší a teda aj výkonnejší?

Stres sa definuje ako fyzická alebo psychická reakcia na neprijateľný pomer medzi predstavou a skutočnosťou. Inými slovami, ak mám predstavu, že ma nejaká pracovná činnosť bude baviť, alebo ju budem v pohode zvládať, tak je stres nízky. V opačnom prípade sa dostávam do veľkého dlhodobého stresu. Toľko k definícii.

Dnešná doba je veľmi rýchla a razantne ubúda pracovnej náplne, na ktorú sa človek najskôr roky pripravoval (na SŠ alebo VŠ) a potom ju roky či desaťročia vykonával. Namiesto toho sa dnes očakáva, že sa budú pracovníci neustále prispôsobovať. A tu je hlavný kameň úrazu.

Ak je pracovník nútený robiť prácu, ktorá je v oblasti jeho slabých stránok a teda nemá na takú prácu takmer žiadne predpoklady, tak sa pochopiteľne dostáva pod obrovský dlhodobý stres. Robiť prácu, čo mu nejde, nechce sa ju učiť a berie mu to energiu je skutočne vážny problém.

Ak chce firma z tohto začarovaného kruhu von, tak musí zmeniť spôsob prístupu k pracovníkom. Potrebuje pochopiť potenciál každého človeka, teda jeho silné stránky, slabé stránky, hodnoty, záujmy, motiváciu, atď. A ešte len na základe týchto informácií môže stavať či optimalizovať pracovné tímy, kde každý pracovník môže robiť prevažne prácu, ktorá mu dáva zmysel a má pre nej tie najlepšie predpoklady.

Tento prístup prirodzene prináša vyššiu spokojnosť a výkonnosť pracovníkov. V neposlednom rade bude takýto pracovník svojho zamestnávateľa milovať, čo prirodzene priťahuje ďalších talentovaných ľudí.

Ktoré sú podľa Vás najväčšie prekážky, ktoré bránia rozvoju moderných spoločností?

Najväčšie prekážku vidím v tom, že sa firmy zameriavajú na technologické zmeny, digitalizáciu, inovácie atď. Bohužiaľ ale zabúdajú na ľudí, ktorí na takéto zmeny nie sú psychicky pripravení. O tomto svedčí prudký nárast psychických a psychosomatických chorôb v posledných 10-15 rokoch, čo je slepá škvrna a tiež forma vzdoru proti súčasnému tlaku.

Osobne som presvedčený, že za 10 rokov sa práca s psychikou, stavba tímov podľa potenciálu stane štandardným procesom každej firmy. Významne tomu bude pomáhať Data-driven prístup v oblasti manažmentu a personalistiky.

Ktoré 3 kľúčové vlastnosti by podľa Vás mal líder firmy ovládať a prečo?

Asi to bude znieť ako klišé, ale skutočné zameranie na ľudí sa stáva absolútnou nutnosťou pre udržanie dlhodobej prosperity firmy. Lídri musia skutočne rozumieť ľuďom, ich motiváciám a vedieť na to včas a primerane reagovať.

Je dôležité, aby vedel prepájať hard dáta ako výstupy z rôznych testov a soft pohľady na ľudí. Pre plné pochopenie je však nevyhnutné, aby líder začal sám u seba. Teda pochopil svoj potenciál, svoje slabé stránky, svoje hodnoty, limity, hranice a motivácie.

Predstavte si takýto elevator pitch (prezentácia vo výťahu) nie na projekt alebo start-up, ale na svoju vlastnú osobnosť a svoj prínos pre tím a firmu. Vedieť povedať, čo chcem, čo nechcem alebo čo potrebujem pre dodanie kvalitného výsledku je podľa môjho názoru základný zručností skvelého lídra, ktorého ostatní budú nasledovať.

Aký prínos si myslíte, že má Tee Camp pre účastníkov?

Verím, že si odnesú pochopenie nutnosťou zmien, ktoré sa na nás ženou. Súčasne získajú predstavu o tom, ako by mali postupovať.

Prečo si myslíte, že by si kľúčoví ľudia vo firmách nemali nechať toto podujatie ujsť?

Čakajú nás veľké zmeny a kto skôr začne, ten nebude zaskočený, až sa to stane štandardom a úplnou nutnosťou. Predovšetkým práca so svojou osobnosťou lídra je beh na dlhú trať a ak nechcem byť prevalcovaný mladou generáciou, tak musím rýchlo začať pracovať sám na sebe. Som presvedčený, že Tee Camp bude tým správnym nakopnutím.

Aj Michal Martoch bude jeden zo spíkrov na nadchádzajúcom podujatí Teecamp, ktoré bude prebiehať v Trenčíne už. 20.02.2019: https://tee.camp/

Príďte a reštartujte svoj biznis model aj Vy. Teraz za zvýhodnenú cenu pri použití vouchera #prepriemysel zľava až 200€.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech