Mladé startupy zo Slovenska, ktoré menia svoje odvetvie aj vo svetovom merítku

  • Slovensko síce nemá nekonečný zástup startupov, ale dalo by sa povedať, že sa skôr sústredíme na kvalitu
  • Konkurencia je tu tvrdá a uspejú len tí najlepší
  • My sme sa pozreli na niekoľko mladých startupov a produktov, ktorým sa venujú
kristalove-kridlo
Flickr
  • Slovensko síce nemá nekonečný zástup startupov, ale dalo by sa povedať, že sa skôr sústredíme na kvalitu
  • Konkurencia je tu tvrdá a uspejú len tí najlepší
  • My sme sa pozreli na niekoľko mladých startupov a produktov, ktorým sa venujú

Čo sa týka startupov, tak slovenská scéna je stále relatívne mladá, ale má čo ponúknuť. Nerastú tu síce ako huby po daždi, ale dá sa povedať, že nedostatok kvantity vyrovnáva kvalita projektov. Poďme sa pozrieť na niekoľko mladších startupov.

Kontentino 

Je prehľadný plánovač postov na sociálne siete. Momentálne aplikácia podporuje Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, Pinterest a dokonca aj Google+. Pomôže ti urobiť si poriadok vo svojich postoch na sociálnych sieťach, ktoré budeš mať vďaka tejto aplikácií združené na jednom mieste. Za jeho vznikom stojí agentúra Triad, ktorá si ho vyvinula ako in-house nástroj, ktorý im mal zjednodušiť prácu. Momentálne Kontentinu šéfuje dvojica Bohumil Pokštefl a Ivan Hanák.

Neskôr sa rozhodli, že je natoľko dobrý, že s ním chcú ísť na trh. Od kedy sú na trhu sa im podarilo dosiahnuť tržby vo výške 79 892 EUR, čo je celkom pozitívne číslo keď si vezmeme do úvahy že v roku 2015 mali tržby len 12 681 EUR. Tento rok má však podľa našich informácií Kontentino nabehnuté na tržby vo výške pol milióna, a to aj preto, že ho už používa viac ako 500 agentúr a značiek z celého sveta.

Matsuko

Matsuko práve vyvíja niečo čo by sa dalo opísať ako skype budúcnosti alebo skype 3D. Za firmou stoja Matúš Kirchmayer a Mária Virčíková. Na produkte pracuje core tím 10 ľudí. Ich cieľom je aby pri hovore, bolo vyobrazenie ľudí čo najreálnejšie ako príklad uvádzajú filmovú sériu Star Wars. Časť produktu už predávajú v segmente kozmetiky a starostlivosti o pokožku. Už pomocou jednej fotky vedia vytvoriť 3D tvár človeka, na tom sa následne robí analýza pleti a to firmy používajú na ponuku svojich produktov.

To všetko dokáže prebehnúť na diaľku. Zakladateľ štúdia spolupracoval aj na veľkých AAA titulov ako sú séria Assassin’s Creed či séria Far Cry. Počiatočný kapitál do firmy investoval Neulogy Ventures vo výške 200 000 EUR a pomohli aj angel investori ako Šimon Šicko z Pixel Federation či dizajnér Ľubomír Paulič.

Minty

Za týmto projektom stoja Petra Kem­ková, An­drej Kisz­ling a Fero Ko­cú­rik. Minty je jed­no­du­chý sys­tém, v kto­rom si každý pro­fe­si­onálny ilus­trá­tor vie v dvoch kli­koch spra­viť portfólio respektíve showcase, ktoré je pre­dajné. Stručne povedané je to “show and sell” pre profesionálnych ilus­trá­to­rov.

Minty sa sústredí na kvalitných ilustrátorov, pri­náša kva­litné art­worky od au­to­rov, ktorí kres­lia pre ti­tuly ako WI­RED, Fast Com­pany alebo Har­vard Bu­si­ness Re­view. Výberový proces je striktný a na prvom mieste je kvalita a použiteľnosť diel. Každý jeden obrázok prechádza kurátorom. Do Minty investoval aj známy slovenský kapitálový fond Neulogy Ventures.

Neseda

Za Nesedom stoja dvaja známi Slováci, Michal Truban a Vlado Zlatoš. Idea Ne­sedy vy­chá­dza z faktu, že ľud­ské telo bolo stvo­rené na po­hyb a ne­exis­tuje je­diná naj­lep­šia po­loha na se­de­nie. Sto­lička teda umož­ňuje nie­koľko rôz­nych spô­so­bov se­de­nia. Či už v tu­rec­kom sede, v drepe alebo v kľaku, pod­sta­tou Ne­sedy je pra­vi­delné me­ne­nie po­lôh. Prvotná investícia do firmy bola 50-tisíc eur, tá smerovala do vývoja a zároveň výroby prvých kusov. Táto investícia sa už firme vrátila, momentálne sa pohybuje v čierných číslach a funguje sebestačne. Zaujímavosťou konkrétne tohto startupu je, že neberie externé investície.

 

Virtual Medicine

Za projektom Virtual Medicine stojí mladý lekár Tomaš Brngál a jeho kamarát, elektrotechnický inžinier Miloš Svrček. Ich cieľom je zlepšiť a zefektívniť štúdium medicíny pomocou súčasných technológií. Ich aplikácia VR Anatomy je medicínska vzdelávacia aplikácia pre študentov medicíny a doktorov, ktorá funguje na princípe virtuálnej reality. Mo­derné po­čí­ta­čom vy­tvo­rené pro­stre­die dáva uží­va­te­ľovi po­cit, že sa na­chá­dza v ana­to­mic­kej pi­tevni, aj keď práve sedí doma.

Zá­ro­veň sa tak zvy­šuje sú­stre­de­nosť štu­denta na učivo, pre­tože ho ne­vy­ru­šujú ex­terné oko­lité vnemy. Momentálne si aplikáciu stiahli desaťtisíce ľudí zo 149 krajín. Do aplikácie investoval aj Svet Zdravia, ktorý okrem finančnej injekcie pomohol aj poskytovaním CT a MRI skenov na spresnenie VR modelov.

Ak si v našom výbere startupov nenašiel svojho favorita, tak to môžeš jednoducho zmeniť. Krištáľové krídlo práve predstavilo novú kategóriu s príznačným menom Startupy a inovácie. Pomocou tohto formulára môžeš navrhnúť na nomináciu svojho favorita a možno práve o ňom napíšeme v budúcnosti článok. Neváhaj a choď do toho! Slovensko potrebuje startupových lídrov a možno práve ty nám pomôžeš objaviť jedného z nich.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech