Môžeš bývať ako gróf: Štát predáva historický kaštieľ, pýta zaň slušný balík

  • Kaštieľ v obci Tajná je v aukcii
  • Ide o kultúrnu pamiatku
Historický kaštieľ v Tajnej, eurá
Ilustračné foto: Ministerstvo financií, Unsplash/Ibrahim Boran
  • Kaštieľ v obci Tajná je v aukcii
  • Ide o kultúrnu pamiatku

Ak túžiš po priam šľachtickom bývaní, máme pre teba tip. Historický kaštieľ v malebnej obci Tajná (okr. Nitra) je na predaj. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou a roky chátra.

Štát ju preto zaradil do elektronickej aukcie, pričom jeho cena je 955 000 eur.

Klasicistický kaštieľ na predaj 

Historický kaštieľ sa nachádza v obci Tajná, neďaleko mesta Vráble. Postaviť ho dal v roku 1840 Ján Tajnai. V súčasnosti má objekt v správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), píše web Nitra 24.

Podľa portálu sa v kaštieli kedysi nachádzala politická škola. Po jej zrušení tu až do roku 2009 fungoval detský domov. Odvtedy sa objekt nevyužíva. 

Klasicistický kaštieľ z roku 1840 je situovaný do anglického parku. Budova kaštieľa má stredné obdĺžnikové poschodové a dve kolmo postavené bočné prízemné krídla. Fasáda na prízemí je bosovaná a má polkruhom zakončené okná. Okná na poschodí majú rovný uzáver s nadokennou rímsou, píše sa o kaštieli na stránke slovenskehrady.sk

Historický kaštieľ v obci Tajná
zdroj: Ministerstvo financií

Stredné krídlo je trojtraktové so vstupným arkádovým podjazdom, klenutým pruskými klenbami na štyri stĺpy. Z podjazdu je prístup k honosnému schodisku, ktoré vedie k reprezentačnej miestnosti na poschodí. Slávnostná sieň sa otvára do stĺpovej loggie, zakončenej trojuholníkovým tympanónom.

Bočné krídla sú prízemné jednotraktové a ich rovná strecha tvorí terasu s balustrádou.

„Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, s označením: Cenová ponuka VEA 1. kolo – k. ú. Tajná – NEOTVÁRAŤ. Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať,“ píše sa v ponuke na webe ministerstva financií.

Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi je tiež v aukcii

Kaštieľ v aukcii štátu nie je prvýkrát, predať sa ho snaží opakovane. Historický kaštieľ v obci Tajná nie je jediným kaštieľom v aukcii štátu. Nedávno sme ťa informovali, že štát predáva aj kaštieľ v Klátovej Novej Vsi. Tento kaštieľ je od roku 1977 chránený ako kultúrna pamiatka. Ponúka jedinečnú príležitosť pre potenciálneho investora, ktorý ocení jeho historickú hodnotu, prírodné krásy a vdýchne mu opäť život.

Podľa znaleckého posudku je hodnota tohto majetku a pozemku odhadovaná na 2 890 000 eur. V druhom kole aukcie je však aktuálna cena predaja stanovená na 2 601 000 eur.

Rozložitá architektúra kaštieľa v malebnej obci na ľavom brehu potoka Vyčoma ponúka úchvatné scenérie uprostred okrasného parku. Táto pôvodná baroková stavba vznikla v polovici 18. storočia vďaka rodine Husárovcov a neskôr prešla do vlastníctva Marcibániovcov a Migazziovcov. Avšak jej súčasnú neobarokovú podobu jej dal posledný majiteľ, barón Leopold Haupt-Stummer.

Pôvodný barokový objekt bol menší a nachádzal sa v západnej časti kaštieľa. Mala charakteristickú dvojpodlažnú blokovú štruktúru s manzardovou strechou a ústredným balkónom na severnom priečelí, otočeným k potoku.

Zdroje: Nitra 24, Slovenské hrady, Ministerstvo financií, Archív Startitup, Register ponúkaného majetku štátu

Najnovšie videá

Trendové videá