Na ornej pôde v Petržalke má už čoskoro vyrásť kúpalisko, golf či wellness

  • V Petržalke má vyrásť multifunkčný športový areál
  • Ustúpi orná pôda voľnočasovým aktivitám?
  • V Petržalke má vyrásť multifunkčný športový areál
  • Ustúpi orná pôda voľnočasovým aktivitám?

Na ornej pôde v bratislavskej Petržalke na Kopčianskej ulici plánuje investor, spoločnosť ŠportPark Kopčianska, vybudovať multifunkčný Areál voľného času – Vojenský dvor.  Celkové náklady na výstabu boli vyčíslené na približne 5 milónov eur.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: EIA, ŠportPark Kopčianska

Zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva, že na pozemku majú byť postavené multifunkčné priestory a športové plochy.

„Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Problematiku odňatia pôdy z pôdneho fondu upravuje zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý ustanovuje podmienky a postup,“ citujú zákon Hospodárske noviny.

Otázkou je, či je športový areál alebo kancelárie na úkor ornej pôdy nevyhnutným prípadom. Každá stavba by mala tiež podliehať územnému plánu, ale ako sme mohli vidieť napríklad na Nábreží Dunaja, niekedy platia „iné zákony.“

Plocha areálu má mať 103 143 štvorcových metrov. Ako informoval server BratislavaDeň.sk, projekt je navrhovaný v dvoch variantoch, ktoré sa od seba líšia vo výmere zelene na ploche riešeného územia a v sadovníckych úpravách. V zámere je odporúčaný druhý variant, v rámci ktorého sa počíta s väčšou výmerou nových zelených plôch.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: enviroportal.sk

Riešená lokalita sa nachádza na juhovýchodnom okraji Bratislavy, v priamom kontakte s rakúskou hranicou. Hlavný prístup na územie umožní komunikácia na Kopčianskej ulici.

V areáli majú vzniknúť multifunkčné priestory, športové plochy vrátane tenisových kurtov, dopravná a technická infraštruktúra, parkovisko, detské ihrisko, bazény, wellnes, golfové odpalisko, apartmány, kancelárie a sklady pre náradie a technológie. Predpokladaný termín začiatku výstavby je v máji tohto roka a dokončiť by sa mala v roku 2021.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: zámer investora

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK